Vijesti

Seminar Odjela za fiziku 10. lipnja 2019.

Objavljeno 7. 6. 2019.
U organizaciji Odjela za fiziku seminar pod nazivom "Istraživanja svojstava nukleona i jezgara u eksperimentima elektronskih raspršenja na MAMI" održat će prof. Damir Bosnar. Seminar će se održati u ponedjeljak, 10. lipnja 2019. s početkom u 12 sati u predavaonici O-152 Odjela za fiziku, Radmile Matejčić 2, Kampus Sveučilišta u Rijeci.