Obrane završnih i diplomskih radova

Simulacije transportnih svojstava tekućina


Student: Mario Sakač

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika

Mentor: prof. dr. sc. Janka Petravić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Computer simulation of transport properties of liquids

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu, predsjednik
- prof. dr. sc. Janka Petravić, mentorica
- doc. dr. sc. Andrea Švob, članica

Datum i vrijeme: 24. rujna 2021. u 13:00
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Produkcija tripleta Higgsovih bozona na Velikom hadronskom sudarivaču


Student: Lara Čalić

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica

Mentor: dr. sc. Dinko Ferenček

Komentor: doc. dr. sc. Saša Mićanović

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Triple Higgs boson production at the Large Hadron Collider

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- dr. sc. Dinko Ferenček, mentor
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2021. u 13:00
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Apsorpcija gama-zraka u Mliječnoj stazi


Student: Robert Pleše

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica

Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Terzić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Absorption of gamma rays within the Milky Way

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Marina Manganaro, predsjednica
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, mentor
- dr. sc. Tomislav Jurkić, član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2021. u 12:00
 
Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Perkolacijski prag električne vodljivosti u tankim filmovima ZnO


Student: Ivan Knapić

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika čvrstog stanja

Mentor: izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Percolation threshold for electrical conductivity in thin ZnO films

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Robert Peter, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu, mentor
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, članica

Datum i vrijeme: 24. rujna 2021. u 11:00
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Konformna simetrija u gravitaciji


Student: Luka Bartulović

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Conformal Symmetry in Gravity

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2021. u 10:00
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Fotodegradacija plastike katalizirana cinkovim oksidom


Student: Martina Kolovrat

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu

Mentor: izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Zinc oxide catalized photodegradation of plastic

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Diana Mance, predsjednica
- izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu, mentor
- izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić, članica

Datum i vrijeme: 24. rujna 2021. u 9:00
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Noetherini teoremi


Student: Filip Padežanin

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: Mateo Paulišić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Noether's theorems

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, predsjednik
- Mateo Paulišić, mentor
- Ivan Vuković, član

Datum i vrijeme: 23. rujna 2021. u 14:00 
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Optički prijelazi u poluvodičima


Student: Mate Ivić

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika čvrstog stanja

Mentor: izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Optical transitions in semiconductors

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednica
- izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu, mentor
- doc. dr. sc. Robert Peter, član

Datum i vrijeme: 22. rujna 2021. u 12:00
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Optičko mjerenje jakosti magnetskih polja


Student: Luka Duraković

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: High sensitivity optical magnetometry

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Janka Petravić, predsjednica
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, mentor
- doc. dr. sc. Nataša Erceg, članica

Datum i vrijeme: 20. rujna 2021. u 10:00 
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Pretražni tunelirajući mikroskop (STM)


Student: Antonio Borzatti

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Informatika

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Scanning Tunneling Microscope (STM)

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Iva Šarić, predsjednica
- doc. dr. sc. Robert Peter, mentor
- Velimir Labinac, v. pred., član

Datum i vrijeme: 17. rujna 2021. u 12:00 
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
 
.