Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Obrane završnih i diplomskih radova

Lebdeće čestice u radionicama za obradu metala


Student: Maja Kerošević

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu

Mentor: doc. dr. sc. Darko Mekterović

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Particulate matter in metal workshops 

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Diana Mance, predsjednik
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, mentor
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, član

Datum i vrijeme: 30. rujna 2019. u 10:30 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Antiatom i simetrije u fizici


Student: Lara Čalić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Antiatom and symmetries in physics

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor
- doc. dr. sc. Diana Mance, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 14:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Eksperiment “Crystal Ball” na Mainz Mikrotronu


Student: Ivan Bubić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Saša Mićanović

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: "Crystal Ball" Experiment at Mainz Mikrotron

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, mentor
- Marija Čargonja, član
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, zamjenski član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 14:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Specijalna relativnost u klasičnoj elektrodinamici


Student: Ante Maras

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Special Relativity in Classical Electrodinamics

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 13:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Utjecaj potencijalnog narušenja Lorentzove simetrije na izgled spektara aktivnih galaktičkih jezgri u području gama-zraka vrlo visokih energija


Student: Emil Reiter

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Terzić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Influence of potential Lorentz invariance violation on the shape of very high energy gamma-ray spectra of active galactic nucle

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, mentor
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Kako vide životinje


Student: Sara Lea Bažant

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Matematika

Mentor: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: How animals see 

Članovi Povjerenstva:
- v. pred. Velimir Labinac, predsjednik
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, mentor
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Karakterizacija defekata na nanorazini u 2D slojevitim materijalima


Student: Sherif Kamal 

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala

Mentor: dr. sc. Marko Kralj

Komentor: doc. dr. sc. Iva Šarić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Characterization of nanoscale defects in 2D layered materials

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednik
- dr. sc. Marko Kralj, mentor
- doc. dr. sc. Robert Peter, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Mössbauerov efekt


Student: Kristina Rončević

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: v. pred. Velimir Labinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Mössbauer effect 

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- v. pred. Velimir Labinac, mentor
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Trajektorije putovanja na Mars


Student: Luka Bartulović

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Trajectories of the Journey to Mars 

Članovi Povjerenstva:
- v. pred. Velimir Labinac, predsjednik
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, mentor
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Neutrinske oscilacije i eksperiment OPERA


Student: Aldo Arena

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Saša Mićanović

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Neutrino oscillations and OPERA experiment 

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, mentor
- dr. sc. Tomislav Jurkić, član
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, zamjenski član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka