Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Doktorski studij

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci 23. svibnja 2017. osnovan je sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Fizika čiji je nositelj i izvoditelj Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku.

Doktorski studij Fizika sastoji se od četiri cjeline:
 
(a) Znanstveno istraživanje, u kojem doktorand, uz pomoć mentora, učestvuje od početka studija; ono  je temelj doktorskog studija Fizika i ima za cilj izradu i obranu doktorske disertacije.
 
(b) Studijski program doktorskog studija Fizika, koji doktorandu osigurava stjecanje općih (generičkih) kompetencija kao i specifičnih kompetencija vezanih uz temu doktorskog rada. Načela programa su:
- program se u pravilu izvodi na engleskom jeziku, tako da je dostupan širokom krugu mogućih kandidata
- nastava se u pravilu odvija samo u prvoj godini studija
- ne postoje obvezni kolegiji koje doktorand mora slušati i polagati, već je nastava podređena potrebama znanstvenog rada doktoranda.
 
(c) Internacionalizacija istraživanja, kojom se potiče uključivanje doktoranda u svjetske znanstvene tokove. Ove aktivnosti uključuju boravke na uglednim domaćim i inozemnim sveučilišnim i znanstvenim institucijama, aktivno sudjelovanje u međunarodnim projektima i kolaboracijama, učestvovanje na međunarodnim skupovima, pozvana predavanja.
 
(d) Izborne aktivnosti, kojima se potiče vidljivost znanstvenog rada doktoranda. Tu spada izlaganje i publiciranje priopćenja, znanstvenih i stručnih radova, u znanstvenim i stručnim časopisima, na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, učešće u prijenosu znanja.

Doktorski studij Fizika u pravilu traje četiri kalendarske godine za doktorande koji studiraju u punom radnom vremenu, odnosno šest kalendarskih godina za doktorande koji studiraju u dijelu radnog vremena. Posebno uspješni doktorandi mogu studij završiti ranije od predviđenog roka. Iz opravdanih razloga, studij se može produžiti najviše na šest kalendarskih godina za doktorande koji studiraju u punom radnom vremenu, odnosno na deset kalendarskih godina za doktorande koji studiraju u dijelu radnog vremena.

Smjerovi studija koje obuhvaća doktorski studij Fizika i za koje Odjel za fiziku ima eksperte, su:
- Fizika kondenzirane materije,
- Fizika elementarnih čestica,
- Astrofizika.
U tim područjima doktorski studij Fizika Sveučilišta u Rijeci osigurava veliku izbornost kolegija tako da se kurikulum može u znatnoj mjeri individualizirati u skladu s temom istraživanja doktoranda. 

Specifičnosti doktorskog studija Fizika Sveučilišta u Rijeci:
- Sveučilište u Rijeci (preko Odjela za fiziku i CMNZT) posjeduje jedinstvenu kapitalnu opremu u ovom dijelu Europe namijenjenu istraživanjima u području Fizike kondenzirane materije.
- U području astrofizike, Sveučilište u Rijeci je, preko Odjela za fiziku, jedino sveučilište u Hrvatskoj koje sudjeluje u potrazi za ekstrasolarnim planetima, kroz višegodišnji rad u međunarodnoj kolaboraciji PLANET. Uz to je grupa iz Laboratorija za astročestičnu fiziku, Sveučilišta u Rijeci, Odjela za fiziku, međunarodno prepoznata i aktivna u prestižnim međunarodnim astročestičnim eksperimentima i pripadnim kolaboracijama MAGIC i CTA. Time studenti doktorskog studija Fizika Sveučilišta u Rijeci imaju priliku i u ovom području raditi na vrhunskoj eksperimentalnoj opremi. 
- Sveučilište u Rijeci  (u okviru CNRM) ima superračunalo (među 500 najjačih računala u svijetu), koje omogućuje brzo računanje i brzu obradu ogromnog broja podataka, što za rješavanje složenih problema u fizici može biti izuzetno važno. 
- Doktorski studij Fizika Sveučilišta u Rijeci organiziran je na engleskom jeziku, kako bi i izvan Hrvatske privukao na studij što više kvalitetnih doktoranada.