Popularizacija fizike

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zaduženja djelatnika

Član Senata Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Mladen Petravić

 

Članovi Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

 

Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

ECTS koordinator

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Zamjenik ECTS koordinatora

v. pred. Velimir Labinac

 

ISVU koordinator

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

Zamjenica ISVU koordinatora

Ivana Bjedov Keleković, stručna suradnica

 

MOZVAG koordinator

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

Smart X koordinator

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

ERASMUS koordinator

doc. dr. sc. Marin Karuza

 

Koordinator za međunarodnu suradnju

izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester

 

Koordinator za studente s invaliditetom

Ivana Poljančić-Beljan, pred. (zamjenica mr. sc. Mariza Sarta Deković)

 

Koordinator za državnu maturu

v. pred. Velimir Labinac

 

Koordinator za postupak prijave i upis na diplomske studijske programe putem NISpVU sustava

v. pred. Velimir Labinac

 

Zamjenica Koordinatora za postupak prijave i upis na diplomske studijske programe putem NISpVU sustava

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Koordinator organizirane vršnjačke podrške i podrške nastavnika kroz studij

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Član Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

 

Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

 

Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

 

Član Odbora za strategiju Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

 

Članica Odjela za fiziku za Vijeće Sveučilišne knjižnice (podružnica Kampus)

Marija Čargonja

 

Ovlaštenik za poslove zaštite na radu i zaštite od požara

doc. dr. sc. Darko Mekterović

 

Zamjenik Ovlaštenika za poslove zaštite na radu i zaštite od požara

Ljubomir Špirić

 

Ovlaštenik za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

doc. dr. sc. Darko Mekterović (zamjenik doc. dr. sc. Saša Mićanović)

 

Tajnik Društva matematičara i fizičara

doc. dr. sc. Robert Peter
 

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Odjela za fiziku

v. pred. Velimir Labinac
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za fiziku

Predsjednica: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
doc. dr. sc. Nataša Erceg
doc. dr. sc. Iva Šarić
mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica
Mergime Hasani (student)
Boris Golob (vanjski dionik)

 

Etičko povjerenstvo Odjela za fiziku

Predsjednik: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
dr. sc. Diana Mance
stud. Kristian Uremović

 

Stegovno Povjerenstvo Odjela za fiziku

prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, predsjednik (zamjena: doc. dr. sc. Robert Peter)
doc. dr. sc. Aleš Omerzu, član (zamjena: doc. dr. sc. Tomislav Terzić)
student Marko Mirosav, član (zamjena: studentica Julija Petrović)

 

Žalbeno stegovno Povjerenstvo Odjela za fiziku

doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik (zamjena: izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester)
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, član (zamjena: doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić)
doc. dr. sc. Marin Karuza, član (zamjena: dr. sc. Diana Mance)
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver, član (zamjena: asistentica Marija Čargonja)
studentica Virna Kisiček, član (zamjena: student Patrick Seleš)

 

Tajnica Stegovnog i Žalbenog stegovnog Povjerenstva Odjela za fiziku

Katarina Benac, mag. oec.

 

Rezervacija prostorija na Odjelu za fiziku

lab. Mirjana Turina