Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zaduženja djelatnika

Član Senata Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Mladen Petravić
 

Članovi Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
 

Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci

 

ECTS koordinator

 

Zamjenik ECTS koordinatora

v. pred. Velimir Labinac

 

ISVU koordinator

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

MOZVAG koordinator

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

Smart X koordinator

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

ERASMUS koordinator

doc. dr. sc. Marin Karuza

 

Koordinator za međunarodnu suradnju

izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester

 

Koordinator za studente s invaliditetom

Ivana Poljančić-Beljan, pred. (zamjena mr. sc. Mariza Sarta Deković)

 

Koordinator za državnu maturu

v. pred. Velimir Labinac

 

Koordinator za postupak prijave i upis na diplomske studijske programe putem NISpVU sustava

v. pred. Velimir Labinac

 

Zamjenica Koordinatora za postupak prijave i upis na diplomske studijske programe putem NISpVU sustava

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Koordinator organizirane vršnjačke podrške i podrške nastavnika kroz studij

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Član Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

 

Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

 

Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Član Odbora za strategiju Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

 

Predsjednik Upravnog Vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

 

Članica Odjela za fiziku za Vijeće Sveučilišne knjižnice (podružnica Kampus)

Marija Čargonja

 

Ovlaštenik za poslove zaštite na radu i zaštite od požara

doc. dr. sc. Darko Mekterović

 

Zamjenik Ovlaštenika za poslove zaštite na radu i zaštite od požara

Ljubomir Špirić

 

Ovlaštenik za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

doc. dr. sc. Darko Mekterović (zamjena doc. dr. sc. Saša Mićanović)

 

Predsjednik društva matematičara i fizičara

doc. dr. sc. Marin Karuza

 

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Odjela za fiziku

v. pred. Velimir Labinac
izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za fiziku

Predsjednica: doc. dr. sc. Nataša Erceg
prof. dr. sc. Zdravko Lenac
mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica
Tatjana Ivošević, vanjski dionik
stud. Klara Grlaš

 

Etičko povjerenstvo Odjela za fiziku

Predsjednik: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
dr. sc. Diana Mance
stud. Kristian Uremović

 

Stegovno Povjerenstvo Odjela za fiziku

prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
doc. dr. sc. Robert Peter
doc. dr. sc. Tomislav Terzić
dr. sc. Tomislav Jurkić
stud. Kristian Uremović
stud. Marko Šegon

 

Žalbeno stegovno Povjerenstvo Odjela za fiziku

izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester
doc. dr. sc. Marin Karuza
doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić
doc. dr. sc. Darko Mekterović
doc. dr. sc. Nataša Erceg
dr. sc. Ivna Kavre Piltaver
v. pred. Velimir Labinac
Marija Čargonja
stud. Ivana Batković
stud. Maja Kerošević

 

Tajnica Stegovnog i Žalbenog stegovnog Povjerenstva Odjela za fiziku

Katarina Benac, mag. oec.

 

Rezervacija prostorija na Odjelu za fiziku

lab. Mirjana Turina