Događanja

Upisi

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Izvedbeni programi

 U tablicama koje slijede navedeni su izvedbeni programi kolegija na studijskim programima Odjela za fiziku. Oznakom "-" obilježeni su predmeti koji se ne izvode na programima Odjela za fiziku u tekućoj akademskoj godini. Poveznica s imenom kolegija otvara stranicu s opisom kolegija.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I FILOZOFIJA
DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA


PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2016./2017.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR 

Algoritmi i strukture podataka

  -

Analitička kemija

  .pdf

Antička filozofija

  .pdf

Arhitektura i organizacija računala

  -

Biologija

  .pdf

Didaktika I

  .pdf

Diferencijalne jednadžbe

.pdf  

Diskretna matematika

  -

Edukacijska psihologija I - Psihologija učenja i poučavanja

.pdf  

Edukacijska psihologija II – Individualne razlike
i razredne interakcije

  .pdf

Elektrodinamika

.pdf  

Engleski jezik u struci

-  

Epistemologija

.pdf  

Estetika

-  

Etika

  .pdf

Euklidski prostori

.pdf  

Filozofija kao sustav. Povijest klasičnog
njemačkog idealizma

-  

Fizička geologija

.pdf  

Fizički praktikum I

.pdf  

Fizički praktikum II

  .pdf

Fizički praktikum III

.pdf  

Fizički praktikum IV (ECTS 4)

  .pdf

Fizički praktikum IV (ECTS 6)

  .pdf

Fizika I: mehanika

.pdf  

Fizika II: elektricitet i magnetizam

  .pdf

Fizika III: valovi i optika

.pdf  

Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike

  .pdf

Fizikalna kemija

  .pdf

Klasična mehanika

.pdf  

Klasična mehanika I

.pdf  

Klasična mehanika II

  .pdf

Kombinatorika

.pdf  

Kompleksna analiza

  .pdf

Kvantna fizika i primjene

  .pdf

Kvantna mehanika

  .pdf

Laboratorijski projekt

  .pdf

Linearna algebra I

.pdf  

Linearna algebra II

  .pdf

Logika

.pdf  

Matematička analiza I

.pdf  

Matematička analiza II

  .pdf

Matematička analiza III

.pdf  

Matematička logika

.pdf  

Matematičke metode fizike I

.pdf  

Matematičke metode fizike II

  .pdf

Metafizika

  -

Metodologija izrade i prezentacija stručnog
i znanstvenog rada

  .pdf

Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada

  .pdf

Mjerenja u fizici

.pdf

 

     

Moderna filozofija od Descartesa do Kanta

  .pdf

Moderna fizika I (ECTS 5)

.pdf  

Moderna fizika I (ECTS 6)

.pdf  

Moderna fizika II

  .pdf

Multimedijski sustavi

  .pdf

Netradicionalni problemi iz fizike

.pdf  

Objektno orijentirano modeliranje

  -

Objektno orijentirano programiranje

-  

Obrada eksperimentalnih podataka u fizici

  .pdf

Opća ekologija

  .pdf

Opća kemija (ECTS 9)

.pdf  

Opća kemija (ECTS 5)

.pdf  

Operacijski sustavi I

-  

Organska kemija

.pdf  

Osnove astronomije i astrofizike (ECTS 4)

  .pdf

Osnove digitalne tehnike

-  

Osnove informatike

.pdf  

Osnove jezične kulture

.pdf  

Osnove matematike

.pdf  

Paradoksi

  -

Poučavanje učenika s posebnim potrebama

 

.pdf

Programiranje

  .pdf
Projektivna geometrija    

Računalna fizika

.pdf  

Računalne mreže I

-  

Razvojna psihologija

.pdf  

Seminar iz fizike (ECTS 2)

  .pdf

Seminar iz fizike (ECTS 3)

  .pdf
Seminar iz matematike
 
   
Simboličko programiranje
 
  .pdf

Slobodni izborni kolegij(i) na Sveučilištu u Rijeci

   

Stanična i molekulska biologija

.pdf  

Svijest i sadržaj

  -

Temeljni problemi metafizike

  -

Teorija sustava

 

.pdf

Uvod u baze podataka

.pdf  

Uvod u diferencijalnu geometriju

  .pdf

Uvod u filozofiju

-  

Uvod u fiziku atmosfere

.pdf  

Uvod u kritičko mišljenje

  -

Uvod u numeričku matematiku

-  

Završni rad (ECTS 3)

   

Završni rad (ECTS 5)

   


Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2016./2017.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Algebarske strukture

  .pdf

Algebra I

-  

Algebra II

  -

Atomska i molekulska fizika

  .pdf

Biofizika

  -

Didaktika II

.pdf  

Diplomski rad

   

Diskretna matematika (5 ECTS)

  -

Dodatna nastava iz matematike

.pdf  

Eksperimentalne metode u fizici

  -

Elektrodinamika

.pdf  

Fizika čvrstog stanja

  -

Fizika elementarnih čestica

  -

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

-  

Konceptualna fizika

-  

Linearno programiranje

.pdf  

Metodička praksa iz fizike

  .pdf

Metodička praksa iz matematike I

.pdf  

Metodička praksa iz matematike II

  .pdf

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa
iz fizike

.pdf  

Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike

  .pdf

Metodika nastave fizike I

  .pdf

Metodika nastave fizike II

.pdf  

Metodika nastave matematike I

.pdf  

Metodika nastave matematike II

  .pdf

Metrički prostori

.pdf  

Mjera i integral

-  

Modeli geometrije

  .pdf

Odabrane teme iz nastave matematike

  .pdf

Opća pedagogija

.pdf  

Osnove astronomije i astrofizike (ECTS 5)

  .pdf

Osnove elektronike

  -

Osnove kvantne mehanike

  .pdf

Popularizacija znanosti

.pdf .pdf

Poučavanje učenika s posebnim potrebama (4 ECTS)

-  

Povijest fizike

.pdf .pdf

Povijest matematike

  .pdf

Praktikum iz elektronike

.pdf  

Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS)

.pdf  

Računala u nastavi fizike

-  

Seminar iz matematike

.pdf  

Teorija skupova

  .pdf

Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku

.pdf  

Vektorski prostori I

-  

Vektorski prostori II

  -


VrhDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta    ak. god. 2016./2017.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR   
LJETNI SEMESTAR

Atomska i molekulska fizika

  -

Baze podataka

  -

Biofizika

  -

Didaktika II

-  

Dinamičke web aplikacije I

.pdf  

Dinamičke web aplikacije II

  -

Diplomski rad

  -

Elektrodinamika

-  

Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)

  -

Fizika čvrstog stanja

  -

Fizika elementarnih čestica

  -

Formalni jezici i jezični procesori I

-  

Formalni jezici i jezični procesori II

  -

Informacijska tehnologija i društvo

  .pdf

Informacijski sustavi

-  

Inteligentni sustavi I

.pdf  

Inteligentni sustavi II

  -

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

  -

Komunikacija čovjek - stroj

-  

Konceptualna fizika

  -

Metodička praksa iz fizike

  .pdf

Metodička praksa iz informatike

  .pdf

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike

.pdf  

Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike

  .pdf

Metodika nastave fizike I

  -

Metodika nastave fizike II

.pdf  

Metodika nastave informatike

.pdf  

Modeliranje podataka

  -

Modeliranje procesa

.pdf  

Objektno orijentirano modeliranje

  -

Objektno orijentirano programiranje 

-  

Opća pedagogija

-  

Operacijska istraživanja I

-  

Operacijska istraživanja II

  -

Operacijski sustavi II

  -

Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)

  .pdf

Osnove digitalne obrade govora i slika

  -

Osnove elektronike

  -

Osnove kvantne mehanike

  .pdf

Popularizacija znanosti

  -

Poučavanje učenika s posebnim potrebama (4 ECTS)

-  

Povijest fizike

-  

Praktikum iz elektronike

.pdf  

Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)

-  

Primjena hipermedije u obrazovanju I

.pdf  

Primjena hipermedije u obrazovanju II

  .pdf

Projektiranje obrazovnih sustava

  .pdf

Računala u nastavi fizike

  -

Računalne mreže II

  -


Vrh

Diplomski studij Fizika i filozofija ne izvodi se u ak. god. 2016./2017.

DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I FILOZOFIJA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2016./2017.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Atomska i molekulska fizika

  -

Bioetika i žensko pitanje

-  

Biofizika

  -

Čitanje filozofskih tekstova za nastavu

-  

Didaktika II

-  

Diplomski rad

  -

Država, prava, zajednica i pojedinac

-  

Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)

  -

Elektrodinamika

-  

Estetika

-  

Evolucija i vrijednosti

-  

Filozofija fizike

-  

Filozofija odgoja

-  

Filozofija politike

  -

Filozofija uma

-  

Filozofija znanosti

  -

Fizika čvrstog stanja

  -

Fizika elementarnih čestica

  -

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

  -

Konceptualna fizika

  -

Kritičko mišljenje za nastavnike

-  

Metodička praksa iz fizike

  -

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike

-  

Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike

  -

Metodika nastave filozofije

-  

Metodika nastave fizike I

  -

Metodika nastave fizike II

-  

Moderna fizika II

  -

Moralno rasuđivanje

-  

Opća pedagogija

-  

Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)

  -

Osnove elektronike

  -

Osnove kvantne mehanike

  -

Popularizacija znanosti

  -

Poučavanje učenika s posebnim potrebama (4 ECTS)

-  

Povijest fizike

-  

Praktikum iz elektronike

-  

Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)

-  

Računala u nastavi fizike

  -

Simbolička logika

  -

Suvremena filozofija dvadesetog stoljeća

  -

Suvremene rasprave iz filozofije odgoja

-  

Školska praksa iz filozofije

-  


Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2016./2017.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Diplomski rad

  -

Eksperimentalne metode u fizici I

  .pdf

Eksperimentalne metode u fizici II

.pdf  

Elektronska spinska rezonancija

  .pdf

Fizički praktikum I

.pdf  

Fizika čvrstog stanja

  .pdf

Fizika čvrstog stanja II

.pdf  

Fizika materijala

.pdf  

Inženjerska vizualizacija 

.pdf  

Ispitivanje materijala i analiza loma

  .pdf

Laboratorijski projekt

  .pdf

Magnetski materijali i primjene

  .pdf

Mehaničko ponašanje i odabir materijala

.pdf  

Metalni materijali

.pdf  

Mikro i nano elektromehanički sustavi

  .pdf

Napredne laboratorijske vježbe

  .pdf

Nemetalni materijali

.pdf  

Poluvodiči i primjene

.pdf  

Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS)

.pdf  

Proizvodne tehnologije

  .pdf

Proizvodni management

  .pdf

Projekt - Metalni materijali 

  .pdf

Spintronika

  .pdf

Statistička fizika

.pdf  

Tehnologija oblikovanja

  .pdf

Teorijska fizika i primjene I

.pdf  

Teorijska fizika i primjene II

  .pdf

Termalni procesi materijala

.pdf  

Upravljanje kvalitetom

.pdf  

Upravljanje mehatroničkim sustavima

.pdf  

Zaštita materijala

  .pdf


Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
 Izvedbeni programi predmeta    ak. god. 2016./2017.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Astročestična fizika

.pdf  

Astrofizički praktikum

  -

Astronomija i astrofizika I

  .pdf

Astronomija i astrofizika II

.pdf  

Atomska i molekulska fizika

  .pdf

Biološka oceanografija

-  

Diplomski rad

   

Ekologija kopnenih sustava

  .pdf

Ekologija kopnenih voda

-  

Ekotoksikologija

.pdf  

Eksperimentalne metode u fizici I

  .pdf

Eksperimentalne metode u fizici II

.pdf  

Elektrodinamika

-  

Elektronika

  .pdf

Elektronska spinska rezonancija


 
-

Fizika atmosfere

-  

Fizika čvrstog stanja I

  .pdf

Fizika čvrstog stanja II

.pdf  

Fizika elementarnih čestica I

  .pdf

Fizika elementarnih čestica II

.pdf  

Fizika materijala

-  

Fizika mora

.pdf  

Fizikalna kemija

-  

Fizikalna kozmologija

  -

Geohazardi

.pdf  

Globalna ekologija

  -

Gospodarenje otpadom

  .pdf

Gospodarenje vodama
 
  .pdf

Instrumentalne metode u fizici okoliša

  -

Interakcija atmosfere i mora i utjecaj na
oceanografska svojstva

-  

Kemija atmosfere

-  

Kvantna teorija atoma i molekula

.pdf  

Kvantna teorija polja

  .pdf

Magnetski materijali i primjene

  .pdf

Mikro i nano znanosti i tehnologije

.pdf  

Mikrobiologija okoliša

.pdf  

Modeliranje u zaštiti okoliša

  -

Napredna elektrodinamika

.pdf  

Napredna kvantna mehanika

.pdf  

Napredna računalna fizika

  .pdf

Napredne laboratorijske vježbe

  -

Nuklearna fizika

  .pdf

Odabrana poglavlja atomske i
molekulske spektroskopije

-  

Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija

  .pdf

Onečišćenje okoliša

  -

Opća relativnost

.pdf  

Osnove fizike polimera

 
  .pdf

Poluvodiči i primjene

.pdf  

Praktikum iz elektronike

.pdf  

Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS)

.pdf  

Procjena utjecaja na okoliš

.pdf -

Procjena utjecaja na okoliš

 
  .pdf

Seminar diplomskog rada

  .pdf

Seminar iz fizike na engleskom jeziku

  .pdf

Spintronika

  -

Statistička mehanika

.pdf  

Suvremena opažanja u astrofizici

.pdf  

Zaštita mora i priobalja

- .pdf

Zaštita okoliša

 
.pdf  

Zbrinjavanje otpada

 
  .pdf

Vrh