Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Izvedbeni programi

U tablicama koje slijede navedeni su izvedbeni programi kolegija na studijskim programima Odjela za fiziku. Oznakom "-" obilježeni su predmeti koji se ne izvode na programima Odjela za fiziku u tekućoj akademskoj godini. Poveznica s imenom kolegija otvara stranicu s opisom kolegija.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I FILOZOFIJA
DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA


PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR 
Algoritmi i strukture podataka   -
Analitička kemija   .pdf
Antička filozofija   .pdf
Arhitektura i organizacija računala   -
Biologija   .pdf
Didaktika I   .pdf
Diferencijalne jednadžbe .pdf  
Diskretna matematika   -
Edukacijska psihologija I - Psihologija učenja i poučavanja .pdf  
Edukacijska psihologija II – Individualne razlike
i razredne interakcije
  .pdf
Elektrodinamika .pdf  
Engleski jezik u struci -  
Epistemologija .pdf  
Estetika -  
Etika   .pdf
Euklidski prostori .pdf  
Filozofija kao sustav. Povijest klasičnog
njemačkog idealizma
-  
Fizička geologija .pdf  
Fizički praktikum I .pdf  
Fizički praktikum II   .pdf
Fizički praktikum III .pdf  
Fizički praktikum IV (4 ECTS)   .pdf
Fizički praktikum IV (6 ECTS)   .pdf
Fizika I: mehanika .pdf  
Fizika II: elektricitet i magnetizam   .pdf
Fizika III: valovi i optika .pdf  
Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike   .pdf
Fizikalna kemija   .pdf
Klasična mehanika .pdf  
Klasična mehanika I .pdf  
Klasična mehanika II   .pdf
Kombinatorika .pdf  
Kompleksna analiza   .pdf
Kvantna fizika i primjene   .pdf
Kvantna mehanika   .pdf
Laboratorijski projekt   .pdf
Linearna algebra I .pdf  
Linearna algebra II   .pdf
Logika .pdf  
Matematička analiza I .pdf  
Matematička analiza II   .pdf
Matematička analiza III .pdf  
Matematička logika .pdf  
Matematičke metode fizike I .pdf  
Matematičke metode fizike II   .pdf
Metafizika   -
Metodologija izrade i prezentacija stručnog
i znanstvenog rada
  .pdf
Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada   .pdf
Mjerenja u fizici .pdf  
Moderna filozofija od Descartesa do Kanta   .pdf
Moderna fizika I (5 ECTS) .pdf  
Moderna fizika I (6 ECTS) .pdf  
Moderna fizika II   .pdf
Multimedijski sustavi   .pdf
Netradicionalni problemi iz fizike .pdf  
Objektno orijentirano modeliranje   -
Objektno orijentirano programiranje -  
Obrada eksperimentalnih podataka u fizici   .pdf
Opća ekologija   .pdf
Opća kemija (9 ECTS) .pdf  
Opća kemija (5 ECTS) .pdf  
Operacijski sustavi I -  
Organska kemija .pdf  
Osnove astronomije i astrofizike (4 ECTS)   .pdf
Osnove digitalne tehnike -  
Osnove informatike .pdf  
Osnove jezične kulture .pdf  
Osnove matematike .pdf  
Paradoksi   -
Poučavanje učenika s posebnim potrebama   .pdf
Programiranje   .pdf
Projektivna geometrija   .pdf
Računalna fizika .pdf  
Računalne mreže I -  
Razvojna psihologija .pdf  
Seminar iz fizike (2 ECTS)   .pdf
Seminar iz fizike (3 ECTS)   .pdf
Seminar iz matematike   .pdf
Simboličko programiranje   .pdf
Slobodni izborni kolegij(i) na Sveučilištu u Rijeci    
Stanična i molekulska biologija .pdf  
Svijest i sadržaj   -
Temeljni problemi metafizike   -
Teorija sustava   .pdf
Uvod u baze podataka .pdf  
Uvod u diferencijalnu geometriju   .pdf
Uvod u filozofiju -  
Uvod u fiziku atmosfere .pdf  
Uvod u kritičko mišljenje   -
Uvod u numeričku matematiku -  
Završni rad (3 ECTS)    
Završni rad (5 ECTS)    


Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Algebarske strukture   .pdf
Algebra I -  
Algebra II   -
Atomska i molekulska fizika   .pdf
Biofizika   -
Didaktika II .pdf  
Diplomski rad    
Diskretna matematika (5 ECTS)   -
Dodatna nastava iz matematike .pdf  
Eksperimentalne metode u fizici   -
Elektrodinamika .pdf  
Fizika čvrstog stanja   .pdf
Fizika elementarnih čestica   -
Harmonijska analiza   .pdf
Interdisciplinarnost u nastavi fizike -  
Konačne geometrije .pdf  
Konceptualna fizika -  
Linearno programiranje .pdf  
Metodička praksa iz fizike   .pdf
Metodička praksa iz matematike I .pdf  
Metodička praksa iz matematike II   .pdf
Metodički praktikum demonstracijskih pokusa
iz fizike
.pdf  
Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike
  .pdf
Metodika nastave fizike I (3 ECTS)   .pdf
Metodika nastave fizike I (4 ECTS)   .pdf
Metodika nastave fizike II .pdf  
Metodika nastave matematike I .pdf  
Metodika nastave matematike II   .pdf
Metrički prostori .pdf  
Mjera i integral -  
Modeli geometrije   .pdf
Odabrane teme iz nastave matematike   .pdf
Opća pedagogija .pdf  
Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)   .pdf
Osnove elektronike   .pdf
Osnove kvantne mehanike   .pdf
Parcijalne diferencijalne jednadžbe   .pdf
Permutacijske grupe .pdf  
Popularizacija znanosti .pdf  
Povijest fizike .pdf .pdf
Povijest matematike   .pdf
Praktikum iz elektronike (5 ECTS) .pdf  
Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS) .pdf  
Projektivna geometrija   .pdf
Računala u nastavi fizike -  
Seminar I .pdf  
Seminar II   .pdf
Seminar III - Zasnivanje matematike   .pdf
Teme iz suvremene matematike   .pdf
Teorija brojeva .pdf  
Teorija grafova .pdf  
Teorija kodiranja i kriptografija   .pdf
Teorija skupova (5 ECTS)   .pdf
Teorija skupova (7 ECTS)   .pdf
Teorija vjerojatnosti   .pdf
Uvod u diferencijalnu geometriju   .pdf
Uvod u teoriju dizajna .pdf  
Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku .pdf  
Vektorski prostori I -  
Vektorski prostori II   -


VrhDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta    ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR   
LJETNI SEMESTAR
Atomska i molekulska fizika   -
Baze podataka   -
Biofizika   -
Didaktika II -  
Dinamičke web aplikacije I .pdf  
Dinamičke web aplikacije II   -
Diplomski rad   -
Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)   .pdf
Elektrodinamika -  
Fizika čvrstog stanja   .pdf
Fizika elementarnih čestica   -
Formalni jezici i jezični procesori I -  
Formalni jezici i jezični procesori II   -
Informacijska tehnologija i društvo   .pdf
Informacijski sustavi -  
Inteligentni sustavi I .pdf  
Inteligentni sustavi II   -
Interdisciplinarnost u nastavi fizike   -
Komunikacija čovjek - stroj -  
Konceptualna fizika   -
Metodička praksa iz fizike   .pdf
Metodička praksa iz informatike   .pdf
Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike .pdf  
Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike
  .pdf
Metodika nastave fizike I   -
Metodika nastave fizike II .pdf  
Metodika nastave informatike .pdf  
Modeliranje podataka   -
Modeliranje procesa .pdf  
Objektno orijentirano modeliranje   -
Objektno orijentirano programiranje  -  
Opća pedagogija -  
Operacijska istraživanja I -  
Operacijska istraživanja II   -
Operacijski sustavi II   -
Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)   .pdf
Osnove digitalne obrade govora i slika   -
Osnove elektronike   .pdf
Osnove kvantne mehanike   .pdf
Popularizacija znanosti   .pdf
Povijest fizike - .pdf
Praktikum iz elektronike (5 ECTS) .pdf  
Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS) -  
Primjena hipermedije u obrazovanju I .pdf  
Primjena hipermedije u obrazovanju II   .pdf
Projektiranje obrazovnih sustava   .pdf
Računala u nastavi fizike   -
Računalne mreže II   -


Vrh

Diplomski studij Fizika i filozofija ne izvodi se u ak. god. 2016./2017.

DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I FILOZOFIJA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Atomska i molekulska fizika   -
Bioetika i žensko pitanje -  
Biofizika   -
Čitanje filozofskih tekstova za nastavu -  
Didaktika II -  
Diplomski rad   -
Država, prava, zajednica i pojedinac -  
Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)   -
Elektrodinamika -  
Estetika -  
Evolucija i vrijednosti -  
Filozofija fizike -  
Filozofija odgoja -  
Filozofija politike   -
Filozofija uma -  
Filozofija znanosti   -
Fizika čvrstog stanja   -
Fizika elementarnih čestica   -
Interdisciplinarnost u nastavi fizike   -
Konceptualna fizika   -
Kritičko mišljenje za nastavnike -  
Metodička praksa iz fizike   -
Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike -  
Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike
  -
Metodika nastave filozofije -  
Metodika nastave fizike I   -
Metodika nastave fizike II -  
Moderna fizika II   -
Moralno rasuđivanje -  
Opća pedagogija -  
Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)   -
Osnove elektronike   -
Osnove kvantne mehanike   -
Popularizacija znanosti   -
Povijest fizike -  
Praktikum iz elektronike (4 ECTS) -  
Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS) -  
Računala u nastavi fizike   -
Simbolička logika   -
Suvremena filozofija dvadesetog stoljeća   -
Suvremene rasprave iz filozofije odgoja -  
Školska praksa iz filozofije -  


Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Diplomski rad   -
Eksperimentalne metode u fizici I   .pdf
Eksperimentalne metode u fizici II .pdf  
Elektronika   .pdf
Fizički praktikum I .pdf  
Fizika čvrstog stanja   .pdf
Fizika čvrstog stanja II .pdf  
Fizika materijala .pdf  
Inženjerska vizualizacija  .pdf  
Ispitivanje materijala i analiza loma   .pdf
Laboratorijski projekt   .pdf
Magnetski materijali i primjene   .pdf
Mehaničko ponašanje i odabir materijala .pdf  
Metalni materijali .pdf  
Mikro- i nanoelektromehanički sustavi   .pdf
Napredne laboratorijske vježbe   .pdf
Nemetalni materijali .pdf  
Poluvodiči i primjene .pdf  
Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS) .pdf  
Proizvodne tehnologije   .pdf
Proizvodni management   .pdf
Projekt - Metalni materijali    .pdf
Spintronika   .pdf
Statistička fizika .pdf  
Tehnologija oblikovanja   .pdf
Teorijska fizika i primjene I .pdf  
Teorijska fizika i primjene II   .pdf
Termalni procesi materijala .pdf  
Upravljanje kvalitetom .pdf  
Upravljanje mehatroničkim sustavima .pdf  
Zaštita materijala   .pdf


Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
 Izvedbeni programi predmeta    ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Astročestična fizika .pdf  
Astrofizički praktikum   -
Astronomija i astrofizika I   .pdf
Astronomija i astrofizika II .pdf  
Atomska i molekulska fizika   .pdf
Biološka oceanografija -  
Diplomski rad    
Ekologija kopnenih sustava   .pdf
Ekologija kopnenih voda -  
Ekotoksikologija .pdf  
Eksperimentalne metode u fizici I   .pdf
Eksperimentalne metode u fizici II .pdf  
Elektrodinamika -  
Elektronika   .pdf
Fizika atmosfere -  
Fizika čvrstog stanja I   .pdf
Fizika čvrstog stanja II .pdf  
Fizika elementarnih čestica I   .pdf
Fizika elementarnih čestica II .pdf  
Fizika materijala -  
Fizika mora .pdf  
Fizikalna kemija -  
Fizikalna kozmologija   -
Geohazardi .pdf  
Globalna ekologija   -
Gospodarenje otpadom   .pdf
Gospodarenje vodama   .pdf
Instrumentalne metode u fizici okoliša   -
Interakcija atmosfere i mora i utjecaj na oceanografska svojstva -  
Kemija atmosfere -  
Kvantna teorija atoma i molekula .pdf  
Kvantna teorija polja   .pdf
Magnetski materijali i primjene .pdf  
Mikro i nano znanosti i tehnologije .pdf  
Mikrobiologija okoliša .pdf  
Modeliranje u zaštiti okoliša   -
Napredna elektrodinamika .pdf  
Napredna kvantna mehanika .pdf  
Napredna računalna fizika   .pdf
Napredne laboratorijske vježbe   -
Nuklearna fizika   .pdf
Odabrana poglavlja atomske i molekulske spektroskopije -  
Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija   .pdf
Onečišćenje okoliša   -
Opća relativnost .pdf  
Osnove fizike polimera   .pdf
Poluvodiči i primjene .pdf  
Praktikum iz elektronike (6 ECTS) .pdf  
Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS) .pdf  
Procjena utjecaja na okoliš (3 ECTS) .pdf  
Procjena utjecaja na okoliš (6 ECTS)   .pdf
Prostorno planiranje   .pdf
Seminar diplomskog rada   .pdf
Seminar iz fizike na engleskom jeziku   .pdf
Spintronika   -
Statistička mehanika .pdf  
Suvremena opažanja u astrofizici .pdf  
Zaštita mora i priobalja   .pdf
Zaštita okoliša .pdf  
Zbrinjavanje otpada   .pdf


Vrh