Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Izvedbeni programi

 U tablicama koje slijede navedeni su izvedbeni programi kolegija na studijskim programima Odjela za fiziku. Oznakom "-" obilježeni su predmeti koji se ne izvode na programima Odjela za fiziku u tekućoj akademskoj godini. Poveznica s imenom kolegija otvara stranicu s opisom kolegija.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I FILOZOFIJA
DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA


PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR 

Algoritmi i strukture podataka

 

-

Analitička kemija

 

.pdf

Antička filozofija

 

.pdf

Arhitektura i organizacija računala

 

-

Biologija

 

.pdf

Didaktika I

 

.pdf

Diferencijalne jednadžbe

.pdf

 

Diskretna matematika

 

-

Edukacijska psihologija I - Psihologija učenja i poučavanja

.pdf

 

Edukacijska psihologija II – Individualne razlike
i razredne interakcije

 

.pdf

Elektrodinamika

.pdf

 

Engleski jezik u struci

-

 

Epistemologija

.pdf

 

Estetika

-

 

Etika

 

.pdf

Euklidski prostori

.pdf

 

Filozofija kao sustav. Povijest klasičnog
njemačkog idealizma

-

 

Fizička geologija

.pdf

 

Fizički praktikum I

.pdf

 

Fizički praktikum II

 

.pdf

Fizički praktikum III

.pdf

 

Fizički praktikum IV (ECTS 4)

 

.pdf

Fizički praktikum IV (ECTS 6)

 

.pdf

Fizika I: mehanika

.pdf

 

Fizika II: elektricitet i magnetizam

 

.pdf

Fizika III: valovi i optika

.pdf

 

Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike

 

.pdf

Fizikalna kemija

 

.pdf

Klasična mehanika

.pdf

 

Klasična mehanika I

.pdf

 

Klasična mehanika II

 

.pdf

Kombinatorika

.pdf

 

Kompleksna analiza

 

.pdf

Kvantna fizika i primjene

 

.pdf

Kvantna mehanika

 

.pdf

Laboratorijski projekt

 

.pdf

Linearna algebra I

.pdf

 

Linearna algebra II

 

.pdf

Logika

.pdf

 

Matematička analiza I

.pdf

 

Matematička analiza II

 

.pdf

Matematička analiza III

.pdf

 

Matematička logika

.pdf

 

Matematičke metode fizike I

.pdf

 

Matematičke metode fizike II

 

.pdf

Metafizika

 

-

Metodologija izrade i prezentacija stručnog
i znanstvenog rada

 

.pdf

Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada

 

.pdf

Mjerenja u fizici

.pdf

 

Moderna filozofija od Descartesa do Kanta

 

.pdf

Moderna fizika I (ECTS 5)

.pdf

 

Moderna fizika I (ECTS 6)

.pdf

 

Moderna fizika II

 

.pdf

Multimedijski sustavi

 

.pdf

Netradicionalni problemi iz fizike

.pdf

 

Objektno orijentirano modeliranje

 

-

Objektno orijentirano programiranje

-

 

Obrada eksperimentalnih podataka u fizici

 

.pdf

Opća ekologija

 

.pdf

Opća kemija (ECTS 9)

.pdf

 

Opća kemija (ECTS 5)

.pdf

 

Operacijski sustavi I

-

 

Organska kemija

.pdf

 

Osnove astronomije i astrofizike (ECTS 4)

 

.pdf

Osnove digitalne tehnike

-

 

Osnove informatike

.pdf

 

Osnove jezične kulture

.pdf

 

Osnove matematike

.pdf

 

Paradoksi

 

-

Poučavanje učenika s posebnim potrebama

 

.pdf

Programiranje

 

.pdf

Projektivna geometrija

 

 

Računalna fizika

.pdf

 

Računalne mreže I

-

 

Razvojna psihologija

.pdf

 

Seminar iz fizike (ECTS 2)

 

.pdf

Seminar iz fizike (ECTS 3)

 

.pdf

Seminar iz matematike

 

 

Simboličko programiranje

 

.pdf

Slobodni izborni kolegij(i) na Sveučilištu u Rijeci

 

 

Stanična i molekulska biologija

.pdf

 

Svijest i sadržaj

 

-

Temeljni problemi metafizike

 

-

Teorija sustava

 

.pdf

Uvod u baze podataka

.pdf

 

Uvod u diferencijalnu geometriju

 

.pdf

Uvod u filozofiju

-

 

Uvod u fiziku atmosfere

.pdf

 

Uvod u kritičko mišljenje

 

-

Uvod u numeričku matematiku

-

 

Završni rad (ECTS 3)

 

 

Završni rad (ECTS 5)

 

 Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Algebarske strukture

 

.pdf

Algebra I

-

 

Algebra II

 

-

Atomska i molekulska fizika

 

.pdf

Biofizika

 

-

Didaktika II

.pdf

 

Diplomski rad

 

 

Diskretna matematika (5 ECTS)

 

-

Dodatna nastava iz matematike

.pdf

 

Eksperimentalne metode u fizici

 

-

Elektrodinamika

.pdf

 

Fizika čvrstog stanja

 

.pdf

Fizika elementarnih čestica

 

-

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

-

 

Konceptualna fizika

-

 

Linearno programiranje

.pdf

 

Metodička praksa iz fizike

 

.pdf

Metodička praksa iz matematike I

.pdf

 

Metodička praksa iz matematike II

 

.pdf

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa
iz fizike

.pdf

 

Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike

 

.pdf

Metodika nastave fizike I

 

.pdf

Metodika nastave fizike II

.pdf

 

Metodika nastave matematike I

.pdf

 

Metodika nastave matematike II

 

.pdf

Metrički prostori

.pdf

 

Mjera i integral

-

 

Modeli geometrije

 

.pdf

Odabrane teme iz nastave matematike

 

.pdf

Opća pedagogija

.pdf

 

Osnove astronomije i astrofizike (ECTS 5)

 

.pdf

Osnove elektronike

 

.pdf

Osnove kvantne mehanike

 

.pdf

Popularizacija znanosti

.pdf

.pdf

Poučavanje učenika s posebnim potrebama (4 ECTS)

-

 

Povijest fizike

.pdf

.pdf

Povijest matematike

 

.pdf

Praktikum iz elektronike

.pdf

 

Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS)

.pdf

 

Računala u nastavi fizike

-

 

Seminar iz matematike

.pdf

 

Teorija skupova

 

.pdf

Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku

.pdf

 

Vektorski prostori I

-

 

Vektorski prostori II

 

-VrhDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta    ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR   
LJETNI SEMESTAR

Atomska i molekulska fizika

 

-

Baze podataka

 

-

Biofizika

 

-

Didaktika II

-

 

Dinamičke web aplikacije I

.pdf

 

Dinamičke web aplikacije II

 

-

Diplomski rad

 

-

Elektrodinamika

-

 

Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)

 

.pdf

Fizika čvrstog stanja

 

.pdf

Fizika elementarnih čestica

 

-

Formalni jezici i jezični procesori I

-

 

Formalni jezici i jezični procesori II

 

-

Informacijska tehnologija i društvo

 

.pdf

Informacijski sustavi

-

 

Inteligentni sustavi I

.pdf

 

Inteligentni sustavi II

 

-

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

 

-

Komunikacija čovjek - stroj

-

 

Konceptualna fizika

 

-

Metodička praksa iz fizike

 

.pdf

Metodička praksa iz informatike

 

.pdf

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike

.pdf

 

Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike

 

.pdf

Metodika nastave fizike I

 

-

Metodika nastave fizike II

.pdf

 

Metodika nastave informatike

.pdf

 

Modeliranje podataka

 

-

Modeliranje procesa

.pdf

 

Objektno orijentirano modeliranje

 

-

Objektno orijentirano programiranje 

-

 

Opća pedagogija

-

 

Operacijska istraživanja I

-

 

Operacijska istraživanja II

 

-

Operacijski sustavi II

 

-

Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)

 

.pdf

Osnove digitalne obrade govora i slika

 

-

Osnove elektronike

 

.pdf

Osnove kvantne mehanike

 

.pdf

Popularizacija znanosti

 

.pdf

Poučavanje učenika s posebnim potrebama (4 ECTS)

-

 

Povijest fizike

-

.pdf

Praktikum iz elektronike

.pdf

 

Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)

-

 

Primjena hipermedije u obrazovanju I

.pdf

 

Primjena hipermedije u obrazovanju II

 

.pdf

Projektiranje obrazovnih sustava

 

.pdf

Računala u nastavi fizike

 

-

Računalne mreže II

 

-Vrh

Diplomski studij Fizika i filozofija ne izvodi se u ak. god. 2016./2017.

DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I FILOZOFIJA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Atomska i molekulska fizika

 

-

Bioetika i žensko pitanje

-

 

Biofizika

 

-

Čitanje filozofskih tekstova za nastavu

-

 

Didaktika II

-

 

Diplomski rad

 

-

Država, prava, zajednica i pojedinac

-

 

Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)

 

-

Elektrodinamika

-

 

Estetika

-

 

Evolucija i vrijednosti

-

 

Filozofija fizike

-

 

Filozofija odgoja

-

 

Filozofija politike

 

-

Filozofija uma

-

 

Filozofija znanosti

 

-

Fizika čvrstog stanja

 

-

Fizika elementarnih čestica

 

-

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

 

-

Konceptualna fizika

 

-

Kritičko mišljenje za nastavnike

-

 

Metodička praksa iz fizike

 

-

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike

-

 

Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike

 

-

Metodika nastave filozofije

-

 

Metodika nastave fizike I

 

-

Metodika nastave fizike II

-

 

Moderna fizika II

 

-

Moralno rasuđivanje

-

 

Opća pedagogija

-

 

Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)

 

-

Osnove elektronike

 

-

Osnove kvantne mehanike

 

-

Popularizacija znanosti

 

-

Poučavanje učenika s posebnim potrebama (4 ECTS)

-

 

Povijest fizike

-

 

Praktikum iz elektronike

-

 

Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)

-

 

Računala u nastavi fizike

 

-

Simbolička logika

 

-

Suvremena filozofija dvadesetog stoljeća

 

-

Suvremene rasprave iz filozofije odgoja

-

 

Školska praksa iz filozofije

-

 Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Diplomski rad

 

-

Eksperimentalne metode u fizici I

 

.pdf

Eksperimentalne metode u fizici II

.pdf

 

Elektronska spinska rezonancija

 

.pdf

Fizički praktikum I

.pdf

 

Fizika čvrstog stanja

 

.pdf

Fizika čvrstog stanja II

.pdf

 

Fizika materijala

.pdf

 

Inženjerska vizualizacija 

.pdf

 

Ispitivanje materijala i analiza loma

 

.pdf

Laboratorijski projekt

 

.pdf

Magnetski materijali i primjene

 

.pdf

Mehaničko ponašanje i odabir materijala

.pdf

 

Metalni materijali

.pdf

 

Mikro i nano elektromehanički sustavi

 

.pdf

Napredne laboratorijske vježbe

 

.pdf

Nemetalni materijali

.pdf

 

Poluvodiči i primjene

.pdf

 

Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS)

.pdf

 

Proizvodne tehnologije

 

.pdf

Proizvodni management

 

.pdf

Projekt - Metalni materijali 

 

.pdf

Spintronika

 

.pdf

Statistička fizika

.pdf

 

Tehnologija oblikovanja

 

.pdf

Teorijska fizika i primjene I

.pdf

 

Teorijska fizika i primjene II

 

.pdf

Termalni procesi materijala

.pdf

 

Upravljanje kvalitetom

.pdf

 

Upravljanje mehatroničkim sustavima

.pdf

 

Zaštita materijala

 

.pdfVrh


DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
 Izvedbeni programi predmeta    ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Astročestična fizika

.pdf

 

Astrofizički praktikum

 

-

Astronomija i astrofizika I

 

.pdf

Astronomija i astrofizika II

.pdf

 

Atomska i molekulska fizika

 

.pdf

Biološka oceanografija

-

 

Diplomski rad

 

 

Ekologija kopnenih sustava

 

.pdf

Ekologija kopnenih voda

-

 

Ekotoksikologija

.pdf

 

Eksperimentalne metode u fizici I

 

.pdf

Eksperimentalne metode u fizici II

.pdf

 

Elektrodinamika

-

 

Elektronika

 

.pdf

Elektronska spinska rezonancija

 

-

Fizika atmosfere

-

 

Fizika čvrstog stanja I

 

.pdf

Fizika čvrstog stanja II

.pdf

 

Fizika elementarnih čestica I

 

.pdf

Fizika elementarnih čestica II

.pdf

 

Fizika materijala

-

 

Fizika mora

.pdf

 

Fizikalna kemija

-

 

Fizikalna kozmologija

 

-

Geohazardi

.pdf

 

Globalna ekologija

 

-

Gospodarenje otpadom

 

.pdf

Gospodarenje vodama

 

.pdf

Instrumentalne metode u fizici okoliša

 

-

Interakcija atmosfere i mora i utjecaj na
oceanografska svojstva

-

 

Kemija atmosfere

-

 

Kvantna teorija atoma i molekula

.pdf

 

Kvantna teorija polja

 

.pdf

Magnetski materijali i primjene

.pdf

 

Mikro i nano znanosti i tehnologije

.pdf

 

Mikrobiologija okoliša

.pdf

 

Modeliranje u zaštiti okoliša

 

-

Napredna elektrodinamika

.pdf

 

Napredna kvantna mehanika

.pdf

 

Napredna računalna fizika

 

.pdf

Napredne laboratorijske vježbe

 

-

Nuklearna fizika

 

.pdf

Odabrana poglavlja atomske i
molekulske spektroskopije

-

 

Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija

 

.pdf

Onečišćenje okoliša

 

-

Opća relativnost

.pdf

 

Osnove fizike polimera

 

.pdf

Poluvodiči i primjene

.pdf

 

Praktikum iz elektronike

.pdf

 

Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS)

.pdf

 

Procjena utjecaja na okoliš

.pdf

-

Procjena utjecaja na okoliš

 

.pdf

Seminar diplomskog rada

 

.pdf

Seminar iz fizike na engleskom jeziku

 

.pdf

Spintronika

 

-

Statistička mehanika

.pdf

 

Suvremena opažanja u astrofizici

.pdf

 

Zaštita mora i priobalja

-

.pdf

Zaštita okoliša

.pdf

 

Zbrinjavanje otpada

 

.pdf

Vrh