Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Izvedbeni programi

 U tablicama koje slijede navedeni su izvedbeni programi kolegija na studijskim programima Odjela za fiziku. Oznakom "-" obilježeni su predmeti koji se ne izvode na programima Odjela za fiziku u tekućoj akademskoj godini. Poveznica s imenom kolegija otvara stranicu s opisom kolegija.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I FILOZOFIJA
DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA


PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR 

Algoritmi i strukture podataka

 

-

Analitička kemija

 

.pdf

Antička filozofija

 

.pdf

Arhitektura i organizacija računala

 

-

Biologija

 

.pdf

Didaktika I

 

.pdf

Diferencijalne jednadžbe

.pdf

 

Diskretna matematika

 

-

Edukacijska psihologija I - Psihologija učenja i poučavanja

.pdf

 

Edukacijska psihologija II – Individualne razlike
i razredne interakcije

 

.pdf

Elektrodinamika

.pdf

 

Engleski jezik u struci

-

 

Epistemologija

.pdf

 

Estetika

-

 

Etika

 

.pdf

Euklidski prostori

.pdf

 

Filozofija kao sustav. Povijest klasičnog
njemačkog idealizma

-

 

Fizička geologija

.pdf

 

Fizički praktikum I

.pdf

 

Fizički praktikum II

 

.pdf

Fizički praktikum III

.pdf

 

Fizički praktikum IV (ECTS 4)

 

.pdf

Fizički praktikum IV (ECTS 6)

 

.pdf

Fizika I: mehanika

.pdf

 

Fizika II: elektricitet i magnetizam

 

.pdf

Fizika III: valovi i optika

.pdf

 

Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike

 

.pdf

Fizikalna kemija

 

.pdf

Klasična mehanika

.pdf

 

Klasična mehanika I

.pdf

 

Klasična mehanika II

 

.pdf

Kombinatorika

.pdf

 

Kompleksna analiza

 

.pdf

Kvantna fizika i primjene

 

.pdf

Kvantna mehanika

 

.pdf

Laboratorijski projekt

 

.pdf

Linearna algebra I

.pdf

 

Linearna algebra II

 

.pdf

Logika

.pdf

 

Matematička analiza I

.pdf

 

Matematička analiza II

 

.pdf

Matematička analiza III

.pdf

 

Matematička logika

.pdf

 

Matematičke metode fizike I

.pdf

 

Matematičke metode fizike II

 

.pdf

Metafizika

 

-

Metodologija izrade i prezentacija stručnog
i znanstvenog rada

 

.pdf

Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada

 

.pdf

Mjerenja u fizici

.pdf

 

Moderna filozofija od Descartesa do Kanta

 

.pdf

Moderna fizika I (ECTS 5)

.pdf

 

Moderna fizika I (ECTS 6)

.pdf

 

Moderna fizika II

 

.pdf

Multimedijski sustavi

 

.pdf

Netradicionalni problemi iz fizike

.pdf

 

Objektno orijentirano modeliranje

 

-

Objektno orijentirano programiranje

-

 

Obrada eksperimentalnih podataka u fizici

 

.pdf

Opća ekologija

 

.pdf

Opća kemija (ECTS 9)

.pdf

 

Opća kemija (ECTS 5)

.pdf

 

Operacijski sustavi I

-

 

Organska kemija

.pdf

 

Osnove astronomije i astrofizike (ECTS 4)

 

.pdf

Osnove digitalne tehnike

-

 

Osnove informatike

.pdf

 

Osnove jezične kulture

.pdf

 

Osnove matematike

.pdf

 

Paradoksi

 

-

Poučavanje učenika s posebnim potrebama

 

.pdf

Programiranje

 

.pdf

Projektivna geometrija

 

 

Računalna fizika

.pdf

 

Računalne mreže I

-

 

Razvojna psihologija

.pdf

 

Seminar iz fizike (ECTS 2)

 

.pdf

Seminar iz fizike (ECTS 3)

 

.pdf

Seminar iz matematike

 

 

Simboličko programiranje

 

.pdf

Slobodni izborni kolegij(i) na Sveučilištu u Rijeci

 

 

Stanična i molekulska biologija

.pdf

 

Svijest i sadržaj

 

-

Temeljni problemi metafizike

 

-

Teorija sustava

 

.pdf

Uvod u baze podataka

.pdf

 

Uvod u diferencijalnu geometriju

 

.pdf

Uvod u filozofiju

-

 

Uvod u fiziku atmosfere

.pdf

 

Uvod u kritičko mišljenje

 

-

Uvod u numeričku matematiku

-

 

Završni rad (ECTS 3)

 

 

Završni rad (ECTS 5)

 

 Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Algebarske strukture

 

.pdf

Algebra I

-

 

Algebra II

 

-

Atomska i molekulska fizika

 

.pdf

Biofizika

 

-

Didaktika II

.pdf

 

Diplomski rad

 

 

Diskretna matematika (5 ECTS)

 

-

Dodatna nastava iz matematike

.pdf

 

Eksperimentalne metode u fizici

 

-

Elektrodinamika

.pdf

 

Fizika čvrstog stanja

 

.pdf

Fizika elementarnih čestica

 

-

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

-

 

Konceptualna fizika

-

 

Linearno programiranje

.pdf

 

Metodička praksa iz fizike

 

.pdf

Metodička praksa iz matematike I

.pdf

 

Metodička praksa iz matematike II

 

.pdf

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa
iz fizike

.pdf

 

Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike

 

.pdf

Metodika nastave fizike I

 

.pdf

Metodika nastave fizike II

.pdf

 

Metodika nastave matematike I

.pdf

 

Metodika nastave matematike II

 

.pdf

Metrički prostori

.pdf

 

Mjera i integral

-

 

Modeli geometrije

 

.pdf

Odabrane teme iz nastave matematike

 

.pdf

Opća pedagogija

.pdf

 

Osnove astronomije i astrofizike (ECTS 5)

 

.pdf

Osnove elektronike

 

.pdf

Osnove kvantne mehanike

 

.pdf

Popularizacija znanosti

.pdf

.pdf

Poučavanje učenika s posebnim potrebama (4 ECTS)

-

 

Povijest fizike

.pdf

.pdf

Povijest matematike

 

.pdf

Praktikum iz elektronike

.pdf

 

Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS)

.pdf

 

Računala u nastavi fizike

-

 

Seminar iz matematike

.pdf

 

Teorija skupova

 

.pdf

Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku

.pdf

 

Vektorski prostori I

-

 

Vektorski prostori II

 

-VrhDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta    ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR   
LJETNI SEMESTAR

Atomska i molekulska fizika

 

-

Baze podataka

 

-

Biofizika

 

-

Didaktika II

-

 

Dinamičke web aplikacije I

.pdf

 

Dinamičke web aplikacije II

 

-

Diplomski rad

 

-

Elektrodinamika

-

 

Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)

 

.pdf

Fizika čvrstog stanja

 

.pdf

Fizika elementarnih čestica

 

-

Formalni jezici i jezični procesori I

-

 

Formalni jezici i jezični procesori II

 

-

Informacijska tehnologija i društvo

 

.pdf

Informacijski sustavi

-

 

Inteligentni sustavi I

.pdf

 

Inteligentni sustavi II

 

-

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

 

-

Komunikacija čovjek - stroj

-

 

Konceptualna fizika

 

-

Metodička praksa iz fizike

 

.pdf

Metodička praksa iz informatike

 

.pdf

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike

.pdf

 

Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike

 

.pdf

Metodika nastave fizike I

 

-

Metodika nastave fizike II

.pdf

 

Metodika nastave informatike

.pdf

 

Modeliranje podataka

 

-

Modeliranje procesa

.pdf

 

Objektno orijentirano modeliranje

 

-

Objektno orijentirano programiranje 

-

 

Opća pedagogija

-

 

Operacijska istraživanja I

-

 

Operacijska istraživanja II

 

-

Operacijski sustavi II

 

-

Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)

 

.pdf

Osnove digitalne obrade govora i slika

 

-

Osnove elektronike

 

.pdf

Osnove kvantne mehanike

 

.pdf

Popularizacija znanosti

 

.pdf

Poučavanje učenika s posebnim potrebama (4 ECTS)

-

 

Povijest fizike

-

.pdf

Praktikum iz elektronike

.pdf

 

Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)

-

 

Primjena hipermedije u obrazovanju I

.pdf

 

Primjena hipermedije u obrazovanju II

 

.pdf

Projektiranje obrazovnih sustava

 

.pdf

Računala u nastavi fizike

 

-

Računalne mreže II

 

-Vrh

Diplomski studij Fizika i filozofija ne izvodi se u ak. god. 2016./2017.

DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I FILOZOFIJA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Atomska i molekulska fizika

 

-

Bioetika i žensko pitanje

-

 

Biofizika

 

-

Čitanje filozofskih tekstova za nastavu

-

 

Didaktika II

-

 

Diplomski rad

 

-

Država, prava, zajednica i pojedinac

-

 

Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)

 

-

Elektrodinamika

-

 

Estetika

-

 

Evolucija i vrijednosti

-

 

Filozofija fizike

-

 

Filozofija odgoja

-

 

Filozofija politike

 

-

Filozofija uma

-

 

Filozofija znanosti

 

-

Fizika čvrstog stanja

 

-

Fizika elementarnih čestica

 

-

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

 

-

Konceptualna fizika

 

-

Kritičko mišljenje za nastavnike

-

 

Metodička praksa iz fizike

 

-

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike

-

 

Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike

 

-

Metodika nastave filozofije

-

 

Metodika nastave fizike I

 

-

Metodika nastave fizike II

-

 

Moderna fizika II

 

-

Moralno rasuđivanje

-

 

Opća pedagogija

-

 

Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)

 

-

Osnove elektronike

 

-

Osnove kvantne mehanike

 

-

Popularizacija znanosti

 

-

Poučavanje učenika s posebnim potrebama (4 ECTS)

-

 

Povijest fizike

-

 

Praktikum iz elektronike

-

 

Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)

-

 

Računala u nastavi fizike

 

-

Simbolička logika

 

-

Suvremena filozofija dvadesetog stoljeća

 

-

Suvremene rasprave iz filozofije odgoja

-

 

Školska praksa iz filozofije

-

 Vrh


DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
 Izvedbeni programi predmeta   ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Diplomski rad

 

-

Eksperimentalne metode u fizici I

 

.pdf

Eksperimentalne metode u fizici II

.pdf

 

Elektronska spinska rezonancija

 

.pdf

Fizički praktikum I

.pdf

 

Fizika čvrstog stanja

 

.pdf

Fizika čvrstog stanja II

.pdf

 

Fizika materijala

.pdf

 

Inženjerska vizualizacija 

.pdf

 

Ispitivanje materijala i analiza loma

 

.pdf

Laboratorijski projekt

 

.pdf

Magnetski materijali i primjene

 

.pdf

Mehaničko ponašanje i odabir materijala

.pdf

 

Metalni materijali

.pdf

 

Mikro i nano elektromehanički sustavi

 

.pdf

Napredne laboratorijske vježbe

 

.pdf

Nemetalni materijali

.pdf

 

Poluvodiči i primjene

.pdf

 

Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS)

.pdf

 

Proizvodne tehnologije

 

.pdf

Proizvodni management

 

.pdf

Projekt - Metalni materijali 

 

.pdf

Spintronika

 

.pdf

Statistička fizika

.pdf

 

Tehnologija oblikovanja

 

.pdf

Teorijska fizika i primjene I

.pdf

 

Teorijska fizika i primjene II

 

.pdf

Termalni procesi materijala

.pdf

 

Upravljanje kvalitetom

.pdf

 

Upravljanje mehatroničkim sustavima

.pdf

 

Zaštita materijala

 

.pdfVrh


DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
 Izvedbeni programi predmeta    ak. god. 2017./2018.

PREDMET (ŠIFRA)
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR

Astročestična fizika

.pdf

 

Astrofizički praktikum

 

-

Astronomija i astrofizika I

 

.pdf

Astronomija i astrofizika II

.pdf

 

Atomska i molekulska fizika

 

.pdf

Biološka oceanografija

-

 

Diplomski rad

 

 

Ekologija kopnenih sustava

 

.pdf

Ekologija kopnenih voda

-

 

Ekotoksikologija

.pdf

 

Eksperimentalne metode u fizici I

 

.pdf

Eksperimentalne metode u fizici II

.pdf

 

Elektrodinamika

-

 

Elektronika

 

.pdf

Elektronska spinska rezonancija

 

-

Fizika atmosfere

-

 

Fizika čvrstog stanja I

 

.pdf

Fizika čvrstog stanja II

.pdf

 

Fizika elementarnih čestica I

 

.pdf

Fizika elementarnih čestica II

.pdf

 

Fizika materijala

-

 

Fizika mora

.pdf

 

Fizikalna kemija

-

 

Fizikalna kozmologija

 

-

Geohazardi

.pdf

 

Globalna ekologija

 

-

Gospodarenje otpadom

 

.pdf

Gospodarenje vodama

 

.pdf

Instrumentalne metode u fizici okoliša

 

-

Interakcija atmosfere i mora i utjecaj na
oceanografska svojstva

-

 

Kemija atmosfere

-

 

Kvantna teorija atoma i molekula

.pdf

 

Kvantna teorija polja

 

.pdf

Magnetski materijali i primjene

.pdf

 

Mikro i nano znanosti i tehnologije

.pdf

 

Mikrobiologija okoliša

.pdf

 

Modeliranje u zaštiti okoliša

 

-

Napredna elektrodinamika

.pdf

 

Napredna kvantna mehanika

.pdf

 

Napredna računalna fizika

 

.pdf

Napredne laboratorijske vježbe

 

-

Nuklearna fizika

 

.pdf

Odabrana poglavlja atomske i
molekulske spektroskopije

-

 

Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija

 

.pdf

Onečišćenje okoliša

 

-

Opća relativnost

.pdf

 

Osnove fizike polimera

 

.pdf

Poluvodiči i primjene

.pdf

 

Praktikum iz elektronike

.pdf

 

Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS)

.pdf

 

Procjena utjecaja na okoliš

.pdf

-

Procjena utjecaja na okoliš

 

.pdf

Seminar diplomskog rada

 

.pdf

Seminar iz fizike na engleskom jeziku

 

.pdf

Spintronika

 

-

Statistička mehanika

.pdf

 

Suvremena opažanja u astrofizici

.pdf

 

Zaštita mora i priobalja

-

.pdf

Zaštita okoliša

.pdf

 

Zbrinjavanje otpada

 

.pdf

Vrh