Izvedbeni programi

U tablicama su navedeni izvedbeni programi predmeta na studijskim programima Odjela za fiziku. Oznakom "-" obilježeni su predmeti koji se u tekućoj akademskoj godini ne izvode na programima Odjela za fiziku. Poveznica s imenom predmeta otvara opis predmeta.PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2019./2020.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR 
Algoritmi i strukture podataka   .pdf
Analitička kemija   .pdf
Arhitektura i organizacija računala   .pdf
Biologija   .pdf
Didaktika I   .pdf
Diferencijalne jednadžbe   .pdf
Diskretna matematika   -
Edukacijska psihologija I - Psihologija učenja i poučavanja .pdf  
Edukacijska psihologija II – Individualne razlike
i razredne interakcije
  .pdf
Elektrodinamika .pdf  
Engleski jezik u struci .pdf  
Euklidski prostori .pdf  
Fizička geologija .pdf  
Fizički praktikum I .pdf  
Fizički praktikum II   .pdf
Fizički praktikum III .pdf  
Fizički praktikum IV (4 ECTS)   .pdf
Fizički praktikum IV (6 ECTS)   .pdf
Fizika I: mehanika .pdf  
Fizika II: elektricitet i magnetizam   .pdf
Fizika III: valovi i optika .pdf  
Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike   .pdf
Fizikalna kemija   .pdf
Klasična mehanika .pdf  
Klasična mehanika I .pdf  
Klasična mehanika II   .pdf
Kombinatorika .pdf  
Kompleksna analiza   .pdf
Kvantna fizika i primjene   .pdf
Kvantna mehanika   .pdf
Laboratorijski projekt   .pdf
Linearna algebra I .pdf  
Linearna algebra II   .pdf
Matematička analiza I .pdf  
Matematička analiza II   .pdf
Matematička analiza III .pdf  
Matematička logika .pdf  
Matematičke metode fizike I .pdf  
Matematičke metode fizike II   .pdf
Metodologija izrade i prezentacija stručnog
i znanstvenog rada
  .pdf
Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada   .pdf
Mjerenja u fizici .pdf  
Moderna fizika I (5 ECTS) .pdf  
Moderna fizika I (6 ECTS) .pdf  
Moderna fizika II   .pdf
Multimedijski sustavi   .pdf
Netradicionalni problemi iz fizike .pdf  
Objektno orijentirano modeliranje   .pdf
Objektno orijentirano programiranje .pdf  
Obrada eksperimentalnih podataka u fizici   .pdf
Opća ekologija   .pdf
Opća kemija (9 ECTS) .pdf  
Opća kemija (5 ECTS) .pdf  
Operacijski sustavi I -  
Organska kemija .pdf  
Osnove astronomije i astrofizike (4 ECTS)   .pdf
Osnove digitalne tehnike .pdf  
Osnove informatike .pdf  
Osnove jezične kulture .pdf  
Osnove matematike .pdf  
Poučavanje učenika s posebnim potrebama   .pdf
Programiranje   .pdf
Projektivna geometrija   -
Računalna fizika .pdf  
Računalne mreže I .pdf  
Razvojna psihologija .pdf  
Seminar iz fizike (2 ECTS)   .pdf
Seminar iz fizike (3 ECTS)   .pdf
Seminar iz matematike   -
Simboličko programiranje   .pdf
Stanična i molekulska biologija .pdf  
Teorija sustava   -
Uvod u baze podataka .pdf  
Uvod u fiziku atmosfere -  
Uvod u numeričku matematiku .pdf  
Završni rad (3 ECTS)    
Završni rad (5 ECTS)    


VrhDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2019./2020.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Algebarske strukture -  
Algebra I -  
Algebra II   -
Atomska i molekulska fizika   .pdf
Biofizika   .pdf
Didaktika II .pdf  
Diplomski rad    
Diskretna matematika (5 ECTS)   -
Dodatna nastava iz matematike   .pdf
Eksperimentalne metode u fizici   -
Elektrodinamika .pdf  
Fizika čvrstog stanja   -
Fizika elementarnih čestica   -
Harmonijska analiza   -
Interdisciplinarnost u nastavi fizike -  
Konačne geometrije -  
Konceptualna fizika -  
Linearno programiranje .pdf  
Metodička praksa iz fizike   .pdf
Metodička praksa iz matematike I .pdf  
Metodička praksa iz matematike II   .pdf
Metodički praktikum demonstracijskih pokusa
iz fizike
.pdf  
Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike
  .pdf
Metodika nastave fizike I (4 ECTS)   .pdf
Metodika nastave fizike II .pdf  
Metodika nastave matematike I .pdf  
Metodika nastave matematike II   .pdf
Metrički prostori .pdf  
Mjera i integral -  
Modeli geometrije -  
Odabrane teme iz nastave matematike   -
Opća pedagogija .pdf  
Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)   -
Osnove elektronike   .pdf
Osnove kvantne mehanike   .pdf
Parcijalne diferencijalne jednadžbe   -
Permutacijske grupe -  
Popularizacija znanosti - .pdf
Povijest fizike .pdf  
Povijest matematike   -
Praktikum iz elektronike (5 ECTS) .pdf  
Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS) -  
Projektivna geometrija   -
Računala u nastavi fizike -  
Seminar I -  
Seminar II   -
Seminar III - Zasnivanje matematike   -
Teme iz suvremene matematike   -
Teorija brojeva .pdf  
Teorija grafova .pdf  
Teorija kodiranja i kriptografija   -
Teorija skupova (5 ECTS)   -
Teorija skupova (7 ECTS)   .pdf
Teorija vjerojatnosti   -
Uvod u diferencijalnu geometriju   -
Uvod u teoriju dizajna -  
Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku   .pdf
Vektorski prostori I -  
Vektorski prostori II   -


VrhDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2019./2020.

PREDMET 
ZIMSKI SEMESTAR   
LJETNI SEMESTAR
Atomska i molekulska fizika   .pdf
Baze podataka   -
Biofizika   .pdf
Didaktika II .pdf  
Dinamičke web aplikacije I .pdf  
Dinamičke web aplikacije II   -
Diplomski rad    
Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)   -
Elektrodinamika .pdf  
Fizika čvrstog stanja   -
Fizika elementarnih čestica   -
Formalni jezici i jezični procesori I -  
Formalni jezici i jezični procesori II   -
Informacijska tehnologija i društvo   -
Informacijski sustavi .pdf  
Inteligentni sustavi I -  
Inteligentni sustavi II   -
Interdisciplinarnost u nastavi fizike   -
Komunikacija čovjek - stroj -  
Konceptualna fizika   -
Metodička praksa iz fizike   .pdf
Metodička praksa iz informatike   -
Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike .pdf  
Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike
  .pdf
Metodika nastave fizike I   .pdf
Metodika nastave fizike II .pdf  
Metodika nastave informatike -  
Modeliranje podataka   .pdf
Modeliranje procesa -  
Objektno orijentirano modeliranje   -
Objektno orijentirano programiranje .pdf  
Opća pedagogija .pdf  
Operacijska istraživanja I .pdf  
Operacijska istraživanja II   -
Operacijski sustavi II   -
Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)   -
Osnove digitalne obrade govora i slika   -
Osnove elektronike   .pdf
Osnove kvantne mehanike   .pdf
Popularizacija znanosti   .pdf
Povijest fizike .pdf  
Praktikum iz elektronike (5 ECTS) -  
Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS) -  
Primjena hipermedije u obrazovanju I .pdf  
Primjena hipermedije u obrazovanju II   .pdf
Projektiranje obrazovnih sustava   .pdf
Računala u nastavi fizike   -
Računalne mreže II   .pdf


VrhDiplomski studij Fizika i filozofija ne upisuje se u ak. god. 2019./2020.


DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I FILOZOFIJA
 Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2019./2020.


Napomena: izvedbeni programi predmeta iz filozofije dostupni su na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta.
PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Diplomski rad   -
Filozofija fizike .pdf  
Filozofija politike   .pdf
Popularizacija znanosti   -
Povijest fizike -  
Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS) -  

VrhDIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
 Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2019./2020.


Napomene: izvedbeni programi predmeta iz tehničkog područja dostupni su na mrežnim stranicama Tehničkog fakulteta. Poveznica s imenom predmeta otvara opis predmeta za ak. god. 2019./2020.
.Opisi predmeta za ak. god. 2018./2019.
PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Eksperimentalne metode u fizici I   .pdf
Eksperimentalne metode u fizici II .pdf  
Elektronika   .pdf
Fizički praktikum I .pdf  
Fizika čvrstog stanja   .pdf
Fizika čvrstog stanja II .pdf  
Fizika materijala .pdf  
Inženjerska vizualizacija .pdf  
Ispitivanje materijala i analiza loma   .pdf
Laboratorijski projekt   .pdf
Magnetski materijali i primjene   -
Mehaničko ponašanje i odabir materijala .pdf  
Metalni materijali .pdf  
Mikro- i nanoelektromehanički sustavi   .pdf
Napredne laboratorijske vježbe   .pdf
Nemetalni materijali .pdf  
Poluvodiči i primjene .pdf  
Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS) .pdf  
Proizvodne tehnologije   .pdf
Proizvodni management   -
Projekt - Metalni materijali   .pdf
Spintronika   -
Statistička fizika .pdf  
Tehnologija oblikovanja   .pdf
Teorijska fizika i primjene I .pdf  
Teorijska fizika i primjene II   .pdf
Termalni procesi materijala .pdf  
Upravljanje kvalitetom .pdf  
Upravljanje mehatroničkim sustavima .pdf  
Zaštita materijala   .pdf

VrhDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
 Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2019./2020.


Napomena: Poveznica s imenom predmeta otvara opis predmeta za ak. god. 2019./2020.
.Opisi predmeta za ak. god. 2018./2019.
PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Astročestična fizika .pdf  
Astrofizički praktikum   .pdf
Astronomija i astrofizika I   .pdf
Astronomija i astrofizika II -  
Atomska i molekulska fizika   .pdf
Biološka oceanografija -  
Ekologija kopnenih sustava   -
Ekologija kopnenih voda -  
Ekotoksikologija -  
Eksperimentalne metode u fizici I   .pdf
Eksperimentalne metode u fizici II .pdf  
Elektrodinamika .pdf  
Elektronika   .pdf
Fizika atmosfere .pdf  
Fizika čvrstog stanja I   .pdf
Fizika čvrstog stanja II .pdf  
Fizika elementarnih čestica I   .pdf
Fizika elementarnih čestica II .pdf  
Fizika materijala .pdf  
Fizika mora .pdf  
Fizika tla   .pdf
Fizikalna kemija -  
Fizikalna kozmologija   .pdf
Geohazardi -  
Globalna ekologija   -
Gospodarenje otpadom   -
Gospodarenje vodama   -
Instrumentalne metode u fizici okoliša   .pdf
Interakcija atmosfere i mora i utjecaj na oceanografska svojstva .pdf  
Kemija atmosfere   .pdf
Kvantna teorija atoma i molekula -  
Kvantna teorija polja   .pdf
Magnetski materijali i primjene -  
Mikrobiologija okoliša -  
Modeliranje u zaštiti okoliša   .pdf
Napredna elektrodinamika .pdf  
Napredna kvantna mehanika .pdf  
Napredna računalna fizika   .pdf
Napredne laboratorijske vježbe   .pdf
Nuklearna fizika   .pdf
Odabrana poglavlja atomske i molekulske spektroskopije .pdf  
Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija   .pdf
Onečišćenje okoliša   -
Opća relativnost .pdf  
Osnove fizike polimera   -
Poluvodiči i primjene .pdf  
Praktikum iz elektronike (6 ECTS) .pdf  
Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS) .pdf  
Precizne konstrukcije i tehnologije mikrosustava .pdf  
Procjena utjecaja na okoliš (3 ECTS) -  
Procjena utjecaja na okoliš (6 ECTS)   -
Prostorno planiranje   -
Seminar diplomskog rada   .pdf
Seminar iz fizike na engleskom jeziku   .pdf
Spintronika   -
Statistička mehanika .pdf  
Suvremena opažanja u astrofizici .pdf  
Zaštita mora i priobalja   -
Zaštita okoliša -  
Zbrinjavanje otpada   -

Vrh

 
 
.