Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Nositelji kolegija

U nastavku je prikazana tablica s nositeljima kolegija iz fizike.


NOSITELJ KOLEGIJA

KOLEGIJI

   
prof. dr. sc. Zdravko Lenac Fizika čvrstog stanja
  Fizika čvrstog stanja I
  Kvantna fizika i primjene
  Kvantna mehanika
  Napredna kvantna mehanika
  Osnove kvantne mehanike
  Teorijska fizika i primjene II
  Uvod u modernu fiziku (Tehnički fakultet)
  Održivi razvoj u sustavu znanosti (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)
   
prof. dr. sc. Mladen Petravić Fizički praktikum I
  Fizika II: elektricitet i magnetizam
  Laboratorijski projekt
  Mjerenja u fizici
  Napredne laboratorijske vježbe
  Seminar iz fizike na engleskom jeziku
  Fizika (Odjel za biotehnologiju)
   
prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester Elektrodinamika
  Kvantna teorija polja
  Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija
  Opća relativnost
  Teorijska fizika i primjene I
   
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić Fizički praktikum II
  Fizika III: valovi i optika
  Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike
  Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada
  Popularizacija znanosti
  Povijest fizike
  Izvannastavne prirodno matematičke aktivnosti (Učiteljski fakultet)
   
izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman Klasična mehanika
  Klasična mehanika I
  Klasična mehanika II
  Kvantna teorija atoma i molekula
   
izv. prof. dr. sc. Marin Karuza Eksperimentalne metode u fizici
  Eksperimentalne metode u fizici I
  Fizički praktikum III
  Napredna elektrodinamika
  Odabrana poglavlja atomske i molekulske spektroskopije
  Praktikum iz strukture tvari
   
izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester Moderna fizika II
  Računalna fizika
  Suvremena opažanja u astrofizici
  Metodologija izrade i prezentacija stručnog i znanstvenog rada
   
izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar Medicinska fizika i biofizika (Medicinski fakultet)
  Biofizika (Medicinski fakultet)
  Biofizika (Dentalna higijena; Medicinski fakultet)
  Fizika i biofizika (Medicinski fakultet)
   
doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić Analitička kemija
  Opća kemija
  Organska kemija
   
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac Atmoska i molekulska fizika
  Fizika I: mehanika
  Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike
   
doc. dr. sc. Nataša Erceg
Metodička praksa iz fizike
  Metodika nastave fizike I
  Metodika nastave fizike II
  Netradicionalni problemi iz fizike
  Osnove fizike I (Odjel za informatiku)
  Fizikalne osnove tehnike 1 (Politehnika)
   
doc. dr. sc. Darko Mekterović Eksperimentalne metode u fizici II
  Fizika elementarnih čestica I
  Matematičke metode fizike II
   
doc. dr. sc. Saša Mićanović Fizika elementarnih čestica II
  Napredna računalna fizika
  Simboličko programiranje
  Fizika (Pomorski fakultet)
   
doc. dr. sc. Aleš Omerzu Elektronika
  Fizika materijala
  Osnove elektronike
  Poluvodiči i primjene
  Praktikum iz elektronike
  Fizika čvrstog stanja II
  Osnove fizike II (Odjel za informatiku)
  Fizikalne osnove tehnike 2 (Politehnika)
   
doc. dr. sc. Robert Peter Fizički praktikum IV
  Moderna fizika I
  Obrada eksperimentalnih podataka u fizici
   
doc. dr. sc. Tomislav Terzić Astročestična fizika
 
Statistička fizika
  Statistička mehanika
   
Velimir Labinac, v. pred. Matematičke metode fizike I
  Metodički praktikum laboratorijskih pokusa iz fizike
  Osnove informatike
  Osnove matematike
  Seminar iz fizike
   
dr. sc. Tomislav Jurkić, pred. Astronomija i astrofizika I
  Astronomija i astrofizika II
  Osnove astronomije i astrofizike