Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala

Sveučilišni diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala na Sveučilištu u Rijeci traje 2 godine, odnosno 4 semestra, ima 120 ECTS-a, a izvode ga Odjel za fiziku te Tehnički fakultet u Rijeci.

Potraga za novim materijalima ili promjenama svojstava i efikasnijom uporabom postojećih materijala neprekidno proširuje područje znanosti o materijalima. Danas je gotovo nemoguće stvoriti novu generaciju naprednih materijala, poput poluvodiča, supravodiča, polimera ili keramika, ili naprednih uređaja i proizvoda, poput lasera, mikroskopskih motora ili nadomjestaka za biološko tkivo, bez poznavanja i kontrole svojstava materijala, njihovih površina i graničnih ploha od atomske do makroskopske razine. A upravo je to područje inženjerstva i fizike materijala.

Inženjerstvo i fizika materijala uzbudljivo je i dinamično područje usmjereno na razvoj inovativnih materijala za tehnologije 21. stoljeća koje obuhvaćaju primjene od elektronike i transporta do medicine ili graditeljstva. Većina američkih sveučilišta uvela je studije o znanosti materijala ili znanosti i inženjerstvu materijala, a takav se trend pojavljuje i na europskim sveučilištima (na primjer, takvi su studiji uvedeni na dvadesetak sveučilišta u Velikoj Britaniji), kao snažan poticaj razvoju gospodarstva na novim znanstvenim spoznajama. Nositelji takvih multidisciplinarnih studija su uglavnom odjeli prirodnih i tehničkih znanosti.

Nužnost multidisciplinarnog pristupa području znanosti o materijalima otvara mogućnost svim studentima koji su završili preddiplomski studij iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti da nastave obrazovanje na dvogodišnjem diplomskom programu Inženjerstvo i fizika materijala. Ovaj program zbog toga pruža atraktivan nastavak studija za studente fizike ili fizike kombinirane s nekim drugim smjerom, kemije ili tehničkih disciplina, od strojarstva i elektrotehnike do građevinarstva ili brodogradnje, te studente informatike ili politehnike.

Predloženi program prvi je studij takve vrste u Hrvatskoj, koji bi, u skladu s preporukama o mobilnosti studenata, mogao privući studente i iz drugih sveučilišnih centara u Hrvatskoj. Nakon položenih ispita i obrane diplomskog rada student dobiva naziv MAGISTAR INŽENJERSTVA I FIZIKE MATERIJALA.
 

Nastavni plan s popisom predmeta
 
Opis studijskog programa i programi predmeta