Vijesti

Uspješno testiran detektor tamne energije razvijen na Odjelu za fiziku

Objavljeno 4. 7. 2019.
Na CERNovim stranicama objavljena je vijest o detektoru tamne energije KWISP

https://home.cern/news/news/physics/kwisp-detector-searches-dark-energy-sun

Detektor je razvijen i karakteriziran u Laboratoriju za kvantnu i nelinearnu optiku, Odjela za fiziku, Centra za mikro i nano znanosti te Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore Sveučilista u Rijeci gdje se trenutno radi na njegovom unapređenju u  suradnji s djelatnicama Odjela i Centra doc. dr. sc. Ivanom Jelovica Badovinac i doc. dr. sc. Ivom Šarić.

Na razvoju senzora i prvim mjerenjima je radio student Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Mario Vretenar

https://zir.nsk.hr/islandora/object/phyri%3A45

koji je ujedno i jedan od koautora clanka, dok studentica Dorotea Božičević trenutno radi na diplomskom radu na temu karakterizacije i unapređenju senzora pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marina Karuze. U prvim mjerenjima izmjerena je sila od nekoliko desetaka pN. Radi usporedbe radi se o težini jedne ljudske stanice. Rad s rezultatima prvih mjerenja

https://arxiv.org/abs/1906.01084

poslan je za objavljivanje u časopis Physics of the Dark Universe.
 
.