Osiguravanje kvalitete

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Fakulteta za fiziku definiranim u Strategiji razvoja Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025. utvrđuje se


POLITIKA OSIGURAVANJA KVALITETE


Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci aktivno se opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete kroz:
  • unaprjeđivanje sustava osiguravanja kvalitete (SOK) na Fakultetu za fiziku (FIZRI) utemeljenog na sveučilišnim kriterijima, tj. europskim i nacionalnim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete, koji će doprinijeti stjecanju studentskih kompetencija u skladu s potrebama društva
  • aktivno uključivanje u SOK svih djelatnika FIZRI, tj. uprave, nastavnog i nenastavnog osoblja, studenata, te vanjskih suradnika
  • poticanje znanstvene produkcije i razvijanje studijskih programa utemeljenih na inovativnim znanstvenim istraživanjima djelatnika FIZRI, a u skladu s načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), koji će doprinijeti aktivnoj ulozi FIZRI u razvoju lokalnog gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje
  • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje, te stvaranje poticajnog okruženja za znanstveni rad, učenje i poučavanje na FIZRI
  • kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada i u skladu s tim periodično revidiranje politike, ciljeva i postupaka osiguravanja kvalitete FIZRIProf. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
Dekanica Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci   
Cilj Sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta za fiziku definiran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci i glasi: 

Cilj je Sustava za kvalitetu Fakulteta, koji se temelji na standardima, politikama i praksama u europskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja, uspostaviti sveobuhvatni pristup upravljanju radi osiguravanja i unapjeđivanja kvalitete. Taj pristup osigurava visoku kvalitetu, dosljednost i transparentnost u svim područjima djelovanja, poboljšava zadovoljstvo dionika te unaprjeđuje učinkovitost. 

Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci o prihvaćanju Priručnika za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci navedeni se priručnik koristi kao Priručnik za kvalitetu studiranja na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Time je Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci prihvatio politiku kvalitete Sveučilišta u Rijeci kao svoju politiku kojom se aktivno opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete.


ČLANOVI ODBORA ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE

     Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković 
   
     prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
     izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić
     doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan
     Daria Jardas Babić, mag. phys. et matech.
     Marijana Majetić, viša tehničarka
     Nataša Smuđ (studentica)
     Ivan Poropat (vanjski dionik)

 
.