O Fakultetu

Fakultet za fiziku sljednik je institucija visokoškolskog obrazovanja koje u Rijeci osnivaju visokoškolsku nastavu fizike još 1960. godine: Odjela za prirodne znanosti i Odjela matematike i primijenjene fizike Više stručne pedagoške škole, Katedre za matematiku i fiziku Visoke industrijsko-pedagoške škole i Fakulteta industrijske pedagogije, Odsjeka za fiziku i Zavoda za matematiku i fiziku Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i kasnije Filozofskog fakulteta te Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

Fakultet za fiziku djeluje u suvremeno opremljenim prostorima sveučilišnog kampusa na Trsatu. Organizira sveučilišni trogodišnji prijediplomski studij Fizika te pet sveučilišnih dvogodišnjih diplomskih studija koji se, u skladu s načelima Bolonjskoga procesa, nadovezuju na različite smjerove prijediplomskih studija. Tri su nastavničkog usmjerenja: Fizika i matematika, Fizika i informatika te Fizika i filozofija. Diplomski studij Fizika je studij znanstveno-istraživačke fizike i sadrži tri smjera: Fizika čvrstoga stanja, Astrofizika i fizika elementarnih čestica te Fizika i znanost o okolišu. U planu je pokretanje Diplomskog studija Medicinska fizika. Interdisciplinarni studij Inženjerstvo i fizika materijala Fakultet za fiziku izvodi zajedno s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Nastavnici Fakulteta za fiziku izvode nastavu fizike i na drugim fakultetima Sveučilišta u Rijeci te organiziraju i izvode programe cjeloživotnog obrazovanja: Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala, te Specijalizirani program prirodoslovlja i matematike za učitelje razredne nastave.

Od 2017. godine Fakultet za fiziku osniva i izvodi Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Fizika osmišljen po ugledu na moderne europske doktorske studije usmjerene na znanstveno-istraživački doprinos pristupnika i usmjeren na područja u kojima Fakultet ima razvijen i međunarodno priznati znanstveno-istraživački rad (fizika kondenzirane materije, fizika elementarnih čestica i astrofizika).

Znanstvenici Fakulteta za fiziku sa suradnicima s drugih znanstvenih organizacija i u suradnji s Centrom za mikro- i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci izvode eksperimentalna znanstvena istraživanja u laboratorijima opremljenima vrhunskom istraživačkom opremom, nabavljenom kroz EU fondove i nacionalne znanstveno-istraživačke projekte, koja je jedinstvena u ovom dijelu Europe. Suvremena eksperimentalna i informatička oprema, uz kompetentne eksperimentalne i teorijske fizičare u ulozi nastavnika i mentora, omogućuju studentima fizike ovladavanje znanjima i tehnologijama današnjice okrenutim prema izazovima budućnosti.
 
.