Službe

Službe Sveučilišta u Rijeci koje rade za Fakultet za fiziku su:

- Studentska služba Fakulteta za fiziku (zgrada Sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, ured O-047)

- Sveučilišna knjižnica Rijeka, Podružnica Kampus (
zgrada sveučilišnih odjela na adresi Radmile Matejčić 2, južna strana zgrade, suteren).

 
.