Djelatnici

U tablici koja slijedi možete naći osnovne podatke o djelatnicima Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci.  

Napomena: U slučaju da se nalazite izvan Primorsko-goranske županije, prije broja iz stupca "Telefon" potrebno je unijeti pozivni broj +38551.

REDOVITI PROFESORI U TRAJNOM ZVANJU      
Ime i prezime Ured Telefon E-mail
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić O-109 584 608 jurdana@phy.uniri.hr
       
       
REDOVITI PROFESORI      
Ime i prezime Ured   Telefon   E-mail
prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester O-110 584 604 dijana@phy.uniri.hr
prof. dr. sc. Marin Karuza O-011 584 611 mkaruza@phy.uniri.hr
prof. dr. sc. Gordana Žauhar O-015 584 647 gordana.zauhar@uniri.hr
      gordana.zauhar@medri.uniri.hr
       
IZVANREDNI PROFESORI      
Ime i prezime Ured Telefon E-mail
izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić O-013 584 632 gabriela.ambrozic@phy.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg O-108 584 606 nerceg@phy.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac O-115 584 607 ijelov@phy.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Diana Mance O-018 584 781 diana.mance@phy.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu O-112 584 634 aomerzu@phy.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Robert Peter O-113 584 621 rpeter@phy.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković O-118 584 638 iva.saric@phy.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić O-114 584 626 tterzic@phy.uniri.hr
       
       
DOCENTI      
Ime i prezime Ured Telefon E-mail
doc. dr. sc. Tomislav Jurkić O-S05 584 609 tjurkic@phy.uniri.hr
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver O-118 584 618 ivna.kavre@uniri.hr
doc. dr. sc. Maria Kolympadi Markovic O-S16 585 612 maria.kolympadi@phy.uniri.hr
doc. dr. sc. Nenad Kralj O-012 584 617 nenad.kralj@phy.uniri.hr
doc. dr. sc. Marina Manganaro O-S12 584 644 marina.manganaro@phy.uniri.hr
doc. dr. sc. Darko Mekterović O-018 584 616 darko.mekterovic@phy.uniri.hr
doc. dr. sc. Saša Mićanović  O-S10 584 631 sasa.micanovic@phy.uniri.hr
doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan O-111 584 623  ipoljancic@phy.uniri.hr
       
       
VIŠI PREDAVAČI      
Ime i prezime Ured Telefon E-mail
Velimir Labinac, v. pred. O-S05 584 613 vlabinac@phy.uniri.hr
Klaudija Lončarić, v. pred. O-S13 584 615 klaudija.loncaric@phy.uniri.hr
       
       
VIŠI ASISTENTI      
Ime i prezime Ured Telefon E-mail
dr. sc. Marija Čargonja O-S13 584 620 mcargonja@uniri.hr
dr. sc. Boris Mifka O-004 584 635 boris.mifka@phy.uniri.hr
dr. sc. natur. Mateo Paulišić O-S11 584 639 mateo.paulisic@phy.uniri.hr
       
       
ASISTENTI      
Ime i prezime Ured Telefon E-mail
Daria Jardas Babić O-S15 584 768 daria.jardas@phy.uniri.hr
Virna Kisiček O-S12 584 645 virna.kisicek@phy.uniri.hr
Karlo Mrakovčić O-004 584 636 karlo.mrakovcic@uniri.hr
Filip Reščić O-S11 584 629 filip.rescic@phy.uniri.hr
       
       
STRUČNI SAVJETNICI      
Ime i prezime Ured Telefon E-mail
mr. sc. Mariza Sarta Deković O-014 584 624 msarta@phy.uniri.hr
       
       
ADMINISTRATORI      
Ime i prezime Ured Telefon E-mail
Katarina Benac Kružić O-010 584 600 katarina.benac@phy.uniri.hr
Ivana Bjedov Keleković O-010 584 780 ivana.bjedov@phy.uniri.hr
       
       
TEHNIČKO OSOBLJE      
Ime i prezime Ured Telefon E-mail
Marijana Majetić (viša tehničarka) O-164 584 785 marijana.majetic@uniri.hr
Marija Musulin (laborantica) O-164 584 785 marija.musulin@uniri.hr
Ljubomir Špirić (viši laborant) O-157 584 625 garavi@phy.uniri.hr
Mirjana Turina (laborantica) O-157 584 627 mturina@phy.uniri.hr
Karlo Veličan (stručni suradnik za tehničke poslove) O-005 584 783 kvelican@phy.uniri.hr
       
       
NASTAVNICI U NASLOVNIM ZVANJIMA      
Ime i prezime     E-mail
prof. dr. sc. Željko Ivezić     ivezic@uw.edu
prof. dr. sc. Nastenjka Supić       supic@cim.irb.hr
prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić      hrvoje.stefancic@unicath.hr
prof. dr. sc. Igor Žutić     zigor@buffalo.edu
doc. dr. sc. Marko Jusup     jusup.m.aa@m.titech.ac.jp
doc. dr. sc. Nikša Krstulović      niksak@ifs.hr
doc. dr. sc. Maja Oštrić     Maja.Ostric@voda.hr
       
       
DJELATNICI U MIROVINI       
Ime i prezime      
professor emeritus Zdravko Lenac      
prof. dr. sc. Mladen Petravić      
prof. dr. sc. Zoran Kaliman O-111 584 610 kaliman@phy.uniri.hr
prof. dr. sc. Dubravka Kotnik-Karuza      
prof. dr. sc. Ivica Orlić      
prof. dr. sc. Janka Petravić      
izv. prof. dr. sc. Nada Orlić      
mr. sc. Branka Milotić      
Mila Musulin      
Željka Kušić      
Razija Lonić      
       
       
NASTAVNICI U NASLOVNIM ZVANJIMA U MIROVINI       
Ime i prezime      
prof. dr. sc. Petar Pervan     pervan@ifs.hr
 
.