Brošura

Promotivni video

Promotivni video

Doktorski studij

Znanstvena konferencija

HRZZ projekt

LSST@Europe5

  •  

CERN Masterclass

Zbirka digitalnih sadržaja

Virtualna izložba

Studiranje u Hrvatskoj

Uprava

                                         


 
   
Dekanica:
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
Ured: O-009, O-109
Telefon: 051/584 608, 091/4800241
 

 

Prodekanica:
izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac
Ured: O-115
Telefon: 051/584 607, 091/4800242


 


 
Voditeljica Ureda dekana:
Katarina Benac Kružić, mag. oec.
Ured: O-010
Telefon: 051/584 600, 091/4800243
 

 

Stručna suradnica za administrativne poslove u Uredu dekana:
Ivana Bjedov Keleković, mag. iur.
Ured: O-014
Telefont: 051/584 780

 
        
                  
 
.