Uprava

                                         
   


Dekan:
izv. prof. dr. sc. Marin Karuza
Ured: O-009, O-011
Telefon: 051/584 611, 091/4800241


 
 

 Prodekanica:
izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg
Ured: O-108
Telefon: 051/584 606, 091/4800242


 


 
Voditeljica Ureda dekana:
Katarina Benac Kružić, mag. oec.
Ured: O-010
Telefon: 051/584 600, 091/4800243
 

 

Stručna suradnica za administrativne poslove u Uredu dekana:
Ivana Bjedov Keleković, mag. iur.
Ured: O-014
Telefont: 051/584 780

 
        
                   
 
.