Nastava

Dragi učenici, maturanti, budući studenti,

s ponosom vam predstavljam Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci.
 

Odjel za fiziku je osnovan 2007. godine u skladu s nastojanjem Sveučilišta da objedini znanstveni rad i nastavu fizike na cijelom Sveučilištu unutar jednog zajedničkog odjela. Bogata tradicija nastave i, u manjoj mjeri, znanstvenoga rada iz područja fizike započela je, međutim, u Rijeci još 1964. godine četverogodišnjim nastavničkim studijem matematike i fizike koji je pokrenuo prof. dr. Branimir Marković i koji je nastavljen na Odsjeku za fiziku Pedagoškoga pa zatim Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 
Danas se nastavna djelatnost Fakulteta za fiziku odvija u novom i moderno opremljenom prostoru Sveučilišnih odjela u Kampusu na Trsatu. Nastava je organizirana kroz sveučilišni trogodišnji preddiplomski studij Fizika te pet sveučilišnih dvogodišnjih diplomskih studija koji se, u skladu s načelima Bolonjskoga procesa, nadovezuju na različite smjerove preddiplomskih studija. Tri su nastavničkog usmjerenja: Fizika i matematika, Fizika i informatika te Fizika i filozofija. Diplomski studij Fizika je studij znanstveno-istraživačke fizike i sadrži četiri smjera: Fizika čvrstoga stanja, Atomska i molekulska fizika, Astrofizika i fizika elementarnih čestica te Fizika i znanost o okolišu. Interdisciplinarni studij Inženjerstvo i fizika materijala Fakultet za fiziku izvodi zajedno s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.
 
Fakultet za fiziku je zaokružio obrazovnu vertikalu osnivanjem Sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Fizika krajem 2017. godine. Studij je osmišljen po ugledu na moderne europske doktorske studije usmjerene na znanstveno-istraživački doprinos pristupnika, a usmjeren je na područja u kojima Fakultet ima razvijeni i međunarodno priznati znanstveno-istraživački rad (fizika kondenzirane materije, fizika elementarnih čestica i astrofizika).

Osim toga, Fakultet za fiziku aktivno sudjeluje u izvođenju nastave fizike na drugim fakultetima i odjelima Sveučilišta u Rijeci, te organizira i izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja: Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala, te Specijalizirani program prirodoslovlja i matematike za učitelje razredne nastave.

Eksperimentalni laboratoriji u kojima znanstvenici Fakulteta i suradnici s drugih znanstvenih organizacija vrše znanstvena istraživanja, opremljeni su vrhunskom istraživačkom opremom, nabavljenom kroz EU fondove i nacionalne znanstveno-istraživačke projekte, koja je jedinstvena u ovom dijelu Europe. Moderna eksperimentalna i informatička oprema će, uz kompetentne eksperimentalalne i teorijske fizičare u ulozi nastavnika i mentora, omogućiti studentima fizike da ovladaju znanjima i tehnologijama današnjice okrenutim prema izazovima budućnosti.

Stoga vas pozivam da nam se pridružite i krenete u veliku avanturu koja obuhvaća široki spektar tema, od proučavanja i primjene nanostruktura do proučavanja pojava u dalekome svemiru!
 


izv. prof. dr. sc. Marin Karuza
Dekan Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci   

 
.