Nastava

Dragi učenici, maturanti, budući studenti,

s ponosom vam predstavljam Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

Visokoškolska izobrazba iz fizike započela je u Rijeci još 1964. godine četverogodišnjim nastavničkim studijem matematike i fizike koji je pokrenuo prof. dr. Branimir Marković i koji je nastavljen na Odsjeku za fiziku Pedagoškoga pa zatim Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od 2007. – 2022. godine znanstveni i nastavni rad iz fizike bio je organiziran u Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, a 2022. godine institucija se naziva Fakultet za fiziku.

Nastavna djelatnost Fakulteta odvija se u suvremeno opremljenim prostorima sveučilišnog kampusa na Trsatu. Organizirana je kroz sveučilišni trogodišnji prijediplomski studij Fizika te pet sveučilišnih dvogodišnjih diplomskih studija koji se, u skladu s načelima Bolonjskoga procesa, nadovezuju na različite smjerove prijediplomskih studija. Tri su nastavničkog usmjerenja: Fizika i matematika, Fizika i informatika te Fizika i filozofija. Diplomski studij Fizika je studij znanstveno-istraživačke fizike i sadrži tri smjera: Fizika čvrstoga stanja, Astrofizika i fizika elementarnih čestica te Fizika i znanost o okolišu. U planu je pokretanje Diplomskog studija Medicinska fizika. Interdisciplinarni studij Inženjerstvo i fizika materijala Fakultet za fiziku izvodi zajedno s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Fakultet za fiziku je zaokružio obrazovnu vertikalu osnivanjem Sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Fizika 2017. godine. Studij je osmišljen po ugledu na moderne europske doktorske studije usmjerene na znanstveno-istraživački doprinos pristupnika i usmjeren na područja u kojima Fakultet ima razvijeni i međunarodno priznati znanstveno-istraživački rad (fizika kondenzirane materije, fizika elementarnih čestica i astrofizika).

Nastavnici Fakulteta za fiziku izvode nastavu fizike i na drugim fakultetima Sveučilišta u Rijeci te organiziraju i izvode programe cjeloživotnog obrazovanja: Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala, te Specijalizirani program prirodoslovlja i matematike za učitelje razredne nastave.

Znanstvenici Fakulteta za fiziku sa suradnicima s drugih znanstvenih organizacija i u suradnji s Centrom za mikro- i nano znanosti i tehnologije izvode eksperimentalna znanstvena istraživanja u laboratorijima opremljenima vrhunskom istraživačkom opremom, nabavljenom kroz EU fondove i nacionalne znanstveno-istraživačke projekte, koja je jedinstvena u ovom dijelu Europe. Suvremena eksperimentalna i informatička oprema, uz kompetentne eksperimentalne i teorijske fizičare u ulozi nastavnika i mentora, omogućuju studentima fizike ovladavanje znanjima i tehnologijama današnjice okrenutim prema izazovima budućnosti.

Stoga vas pozivam da nam se pridružite i krenete u veliku avanturu koja obuhvaća široki spektar tema, od proučavanja i primjene nanostruktura do proučavanja pojava u dalekome svemiru!


 

Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
Dekanica Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci   

 
.