Daria Jardas

   Daria Jardas
   asistentica

   Curriculum vitae (.pdf)

   Ured: O-S15
   Telefon:  051/584-768
   E-mail: daria.jardas@phy.uniri.hr

   
     Kolegiji:

     Medicinska fizika i biofizika - praktikum (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina): 
    Fizika- praktikum (preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova): 2019./2020.; 2020./2021.
    Fizika 2 - auditorne vježbe (preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika): 2019./2020.
    Fizika čvrstog stanja 1- auditorne vježbe (diplomski studij Fizika, diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala): 2020./2021.

   
   

Detalji o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, mogu se pronaći na portfelju UNIRI: http://portal.uniri.hr/Portfelj/Details/4171KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE
 
Datum i  mjesto rođenja: 28. 11. 1995. u Rijeci

2017. - 2019. diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala, Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci; diplomski rad: Dikroični Fabry - Perotov rezonator, mentor: izv. prof. dr. sc Marin Karuza

2014. - 2017. preddiplomski studij fizike, Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci; završni rad: Sagnacov interferometar, mentor: izv. prof. dr. sc Marin Karuza

2010. - 2014. Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, prirodoslovno- matematički smjer

RADNO ISKUSTVO

2019.-      asistent, Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci

ZNANSTVENA DJELATNOST ZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

2020 EFCATS (European Federation of Catalysis Societies) Summer School, Portorož, Slovenija, 16. - 19. rujna 2020.


ZNANSTVENI RADOVI 
.