Zaduženja djelatnika

ECTS koordinatorica

 

izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

ISVU koordinatorica

 

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

Voditeljica sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Fizika

 

prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester

 

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

 

Predsjednica: izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić
doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan
Daria Jardas Babić, asistentica
Marijana Majetić, viša tehničarka
Nataša Smuđ (studentica)
Ivan Poropat (vanjski dionik)

 

Smart X koordinatorica

 

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

ERASMUS koordinator

 

prof. dr. sc. Marin Karuza

 

Zamjenik ERASMUS koordinatora

 

doc. dr. sc. Maria Kolympadi Markovic

 

Koordinator provedbe transfera znanja

 

prof. dr. sc. Marin Karuza

 

YUFE koordinator

 

doc. dr. sc. Maria Kolympadi Markovic

 

Koordinator za ranjive i podzastupljene skupine 

 

Mateo Paulišić, viši asistent (zamjenica mr. sc. Mariza Sarta Deković)

 

Koordinator za državnu maturu

 

Velimir Labinac, v. pred.

 

Koordinator za postupak prijave i upis na diplomske studijske programe putem NISpVU sustava

 

Velimir Labinac, v. pred.

 

Koordinatorice sustava MOZVAG

 

mr. sc. Mariza Sarta Deković
izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

Ovlaštenik za poslove zaštite na radu i zaštite od požara

 

doc. dr. sc. Darko Mekterović

 

Osoba zadužena za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora 

 

doc. dr. sc. Darko Mekterović

 

Ovlaštenik za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

 

doc. dr. sc. Darko Mekterović

 

Satničarka i koordinatorica rezervacije prostorija

 

lab. Mirjana Turina

 

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija 

 

Velimir Labinac, v. pred.
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg

 

Povjerenik za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja 

 

izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

Stručni povjerenici za donošenje mišljenja o zahtjevima za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja

 • na prijediplomskom studiju Fizika Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 •  
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac  
 •  
 • na diplomskim studijima Fizika i matematika, Fizika i informatika i Fizika i filozofija Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 •  
 • izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg 
 •  
 • na diplomskom studiju Fizika, smjer Fizika čvrstog stanja Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 •  
 • izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu
 •  
 • na diplomskom studiju Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 •  
 • doc. dr. sc. Darko Mekterović
 •  
 • na diplomskom studiju Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 •  
 • izv. prof. dr. sc. Diana Mance
 •  
 • na diplomskom studiju Inženjerstvo i fizika materijala Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 •  
 • izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković
 •  

 

Predsjednica Stručnog povjerenstva za donošenje mišljenja o zahtjevima za izdavanje potvrde o ispunjenosti uvjeta propisanih Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg, voditeljica diplomskih studija Fizika i matematika, Fizika i informatika i Fizika i filozofija (u mirovanju)

 

Etičko povjerenstvo Fakulteta za fiziku

 

Predsjednik: doc. dr. sc. Darko Mekterović
doc. dr. sc. Tomislav Jurkić 
Nataša Smuđ (predstavnica studenata)

 

Stegovno povjerenstvo Fakulteta za fiziku prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci

 

izv. prof. dr. sc. Robert Peter, predsjednik (zamjena: izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić)
doc. dr. sc. Saša Mićanović, član iz redova nastavnika (zamjena: doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver)
student Tibor Veselin, član (zamjena: studentica Maja Đurković)

 

Žalbeno stegovno povjerenstvo Fakulteta za fiziku prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci

 

doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, predsjednica (zamjena: doc. dr. sc. Maria Kolympadi Markovic)
izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković, članica iz redova nastavnika (zamjena: doc. dr. sc. Marina Manganaro)
student Ivan Dorić, član iz redova studenata (zamjena: student Mihael Banožić)

 

Stegovno povjerenstvo Fakulteta za fiziku prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Sveučilišta u Rijeci

 

doc. dr. sc Ivna Kavre Piltaver, predsjednica (zamjena: izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić)
prof. dr. sc. Marin Karuza, član iz redova nastavnika (zamjena: prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester)
prof. dr. sc. Gordana Žauhar, članica iz redova nastavnika (zamjena: doc. dr. sc. Maria Kolympadi Markovic)
dr. sc. Marija Čargonja, v. asistent, članica iz redova suradnika (zamjena: Daria Jardas Babić, asistent)
Marija Musulin, laborantica, članica iz redova ostalih zaposlenika (zamjena: Karlo Veličan, stručni suradnik za tehničke poslove)

 

Tajnica Stegovnog i Žalbenog stegovnog povjerenstva prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata

 

Ivana Bjedov Keleković, mag. iur.
Katarina Benac Kružić, mag. oec. (zamjenica)
ZADUŽENJA U SVEUČILIŠNIM TIJELIMA Članica Senata

 

prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

 

Članica Stručnog vijeća Centra za studije

 

izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

Članica Odbora za kvalitetu

 

doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan

 

Članica Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti i Interdisciplinarnog područja znanosti

 

izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić

 

Član Odbora za statutarna i pravna pitanja Sveučilišta u Rijeci

 

prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

 

Član Stručnog vijeća za internacionalizaciju i istraživanje Sveučilišta u Rijeci (SVII)

 

izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu

 

Članica Povjerenstva za implementaciju e-učenja

 

izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg

 

Članica Povjerenstva za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija 

 

izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg

 

Član Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja 

 

izv. prof. dr. sc. Robert Peter

 

Članica sveučilišnog Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa

 

izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

Član stručnog Vijeća doktorske škole UNIRI

 

prof. dr. sc. Marin Karuza

 

CroRIS administrator

 

prof. dr. sc. Marin Karuza

 

Članica sveučilišnog Vijeća za rodnu ravnopravnost

 

doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver

 

 
.