Zaduženja djelatnika

Član Senata Sveučilišta u Rijeci

izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

 

Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

ECTS koordinator

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Zamjenik ECTS koordinatora

v. pred. Velimir Labinac

 

ISVU koordinator

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

Zamjenica ISVU koordinatora

Ivana Bjedov Keleković, stručna suradnica

 

MOZVAG koordinator

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

Smart X koordinator

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

ERASMUS koordinator

izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

 

Osoba zadužena za provedbu transfera znanja Odjela za fiziku

izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

 

Koordinator za ranjive i podzastupljene skupine Odjela za fiziku

Mateo Paulišić, asistent (zamjenica mr. sc. Mariza Sarta Deković)

 

Koordinator za državnu maturu

v. pred. Velimir Labinac

 

Koordinator za postupak prijave i upis na diplomske studijske programe putem NISpVU sustava

v. pred. Velimir Labinac

 

Zamjenica Koordinatora za postupak prijave i upis na diplomske studijske programe putem NISpVU sustava

mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica

 

Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Koordinator organizirane vršnjačke podrške i podrške nastavnika kroz studij

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

 

Osoba zadužena za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja na Odjelu za fiziku

doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Član Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Robert Peter

 

Predsjednica sveučilišnog Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa

doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

Član Sveučilišnog savjeta iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti i Interdisciplinarnog područja znanosti

izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić

 

Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan

 

Voditelj sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Fizika

prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

 

Administrator sustava MOZVAG2

mr. sc. Mariza Sarta Deković
doc. dr. sc. Nataša Erceg

 

Članica Odjela za fiziku za Vijeće Sveučilišne knjižnice (podružnica Kampus)

Marija Čargonja

 

Ovlaštenik za poslove zaštite na radu i zaštite od požara

doc. dr. sc. Darko Mekterović

 

Zamjenik Ovlaštenika za poslove zaštite na radu i zaštite od požara

Ljubomir Špirić

 

Ovlaštenik za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

doc. dr. sc. Darko Mekterović (zamjenik doc. dr. sc. Saša Mićanović)

 

Tajnik Društva matematičara i fizičara

doc. dr. sc. Robert Peter
 

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Odjela za fiziku

v. pred. Velimir Labinac
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

Stručni povjerenik za donošenje mišljenja o zahtjevima za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja podnesenim od strane pristupnika na preddiplomskom studiju Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

 

Drugi stručni povjerenik za donošenje mišljenja o zahtjevima za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja podnesenim od strane pristupnika na preddiplomskom studiju Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

mr. sc. Mariza Sarta Deković


Stručni povjerenik za donošenje mišljenja o zahtjevima za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja podnesenim od strane pristupnika na diplomskim studijima Fizika i matematika i Fizika i informatika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

 

Stručni povjerenik za donošenje mišljenja o zahtjevima za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja podnesenim od strane pristupnika na diplomskom studiju Inženjerstvo i fizika materijala i diplomskom studiju Fizika, smjer Fizika čvrstog stanja Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

doc. dr. sc. Aleš Omerzu

 

Stručni povjerenik za donošenje mišljenja o zahtjevima za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja podnesenim od strane pristupnika na diplomskom studiju Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

doc. dr. sc. Tomislav Terzić

 

Stručni povjerenik za donošenje mišljenja o zahtjevima za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja podnesenim od strane pristupnika na diplomskom studiju Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

doc. dr. sc. Diana Mance

 

Stručno povjerenstvo za donošenje mišljenja o zahtjevima za izdavanje potvrde o ispunjenosti uvjeta propisanih Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, voditeljica preddiplomskog studija Fizika
doc. dr. sc. Aleš Omerzu, voditelj diplomskog studija Inženjerstvo i fizika materijala 
mr. sc. Mariza Sarta Deković, stručna savjetnica 
doc. dr. sc. Nataša Erceg, zamjenica pročelnika

 

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za fiziku

Predsjednica: doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan
izv. prof. dr. sc. Marin Karuza
doc. dr. sc. Tomislav Terzić
Vedran Vujnović, mag. phys. et matech.
Marijana Majetić, viša tehničarka
Bruno Pavlić (student)
Boris Popović (vanjski dionik)

 

Etičko povjerenstvo Odjela za fiziku

Predsjednik: doc. dr. sc. Darko Mekterović
dr. sc. Tomislav Jurkić
stud. Doris Todorović

 

Stegovno Povjerenstvo Odjela za fiziku prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata

doc. dr. sc. Robert Peter, predsjednik (zamjena: doc. dr. sc. Tomislav Terzić)
Klaudija Lončarić, pred., članica (zamjena: asistent Ivan Vuković)
student Tibor Veselin, član (zamjena: studentica Mattea Mačkić Jovanović)

 

Žalbeno stegovno Povjerenstvo Odjela za fiziku prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata

doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, predsjednica (zamjena: doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac)
doc. dr. sc. Iva Šarić, članica (zamjena: asistent Mateo Paulišić)
doc. dr. sc. Marina Manganaro, članica (zamjena: asistent Boris Mifka)
dr. sc. Marija Čargonja, članica (zamjena: asistentica Daria Jardas)
student Ivan Dorić, član (zamjena: student Mihael Banožić)

 

Tajnica Stegovnog i Žalbenog stegovnog Povjerenstva Odjela za fiziku prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata

Annamaria Pribanić Tomaško, spec. publ. admin. 

 

Stegovno Povjerenstvo Odjela za fiziku prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednica (zamjena: izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić)
prof. dr. sc. Janka Petravić, članica (zamjena: prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester)
dr. sc. Marija Čargonja, članica (zamjena: asistentica Daria Jardas)

 

Rezervacija prostorija na Odjelu za fiziku

lab. Mirjana Turina
struč. surad. za admin. poslove Annamaria Pribanić Tomaško


 
.