Ivna Kavre Piltaver


      
 
   doc. dr. sc. IVNA KAVRE PILTAVER
   docentica

   Curriculum vitae (.pdf)     

   Ured: O-118
   Telefon: 584 - 618
   E-mail: ivna.kavre@uniri.hr
  
   Portfelj: link
     KOLEGIJI

Nositeljica:

 • Elektronika i Osnove elektronike
 • Fizički praktikum 4
 • Stručna praksa

Izvođač:
 • Instrumentalne metode u fizici (dio o pretražnoj elektronskoj mikrskopiji)
 • Medicnska fizika i biofizika (seminari i vježbe)


KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE
 • Rođena sam 28. rujna 1986. u Rijeci. Živim u Kostreni.
 • 2017. -            Docent na Fakultetu za fiziku, Sveučilište u Rijeci
 • 2015. - 2017. Viši asistent na Odjelu za fiziku, Sveučilište u Rijeci
 • 2010. - 2014. Doktor znanosti iz područja fizike ('Beyond hard-walled spherical                          colloids'), Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani,
                           Slovenija
 • 2008. - 2010. Magistar edukacije fizike i matematike ('Synchrotron radiation and its                          application in the investigation of boric nitride'), Odjel za fiziku,
                           Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • 2005. - 2008. Prvostupnik fizike, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • 2001. - 2005. Srednja talijanska gimnazija, opći smjer, Rijeka
 • 1993. - 2001. Osnovna talijanska škola Gelsi, RijekaRADNO ISKUSTVO
 • 2017. -              Docent na Fakultetu za fiziku, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • 2015. - 2017.  Viši asistent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • 2014. - 2015.  Asistent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • 2010. - 2013.  Mladi istraživač u Laboratoriju za mehko snov, Fakulteta za matematiko in fiziko,                                 Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2009. - 2010.  Predavala fiziku u osnovnoj talijanskoj školi Gelsi, Rijeka, Hrvatska


ZNANSTVENA I STRUČNA USAVRŠAVANJA
 • Colloidal dispersion rheology, Heraklion, Grčka (18. - 24. 11. 2010.)
 • Glass forming systems, Edinburgh, Škotska (30. 5. - 3. 6. 2011.)
 • Confocal imaging and flow, Edinburgh, Škotska (30. 5. - 3. 6. 2011.)
 • Complex fluid flow in porous media, Vienna, Austrija (11. - 12. 9. 2011.)
 • Oral scientific presentations, Vienna, Austrija (13. - 14. 9. 2011.)
 • Observation techniques for complex fluids, Bordeaux, Francuska (5. - 9. 12. 2011.)
 • Microfluidics, Bordeaux, France (5. - 9. 12. 2011.)
 • English language, scientific writing, Edinburgh, Škotska (29. 5. 2012.)
 • Ljetna škola: COMPLOIDS Summer School, Physics of complex colloids, Varenna, Italija (3. – 13. 7. 2012.)
 • Data visualization, Ljubljana, Slovenija (14. 5. 2013.)
 • Mjerenja na NSSRC (National Synchrotron Radiation Reserach Center), Hsinchu, Tajwan (2010. i 2013.)
 • Stručno usavršavanje u sklopu SIZIF projekta - rad na pretražnom elektronskom mikroskopu (SEM) te priprema uzoraka, Ljubljana, Slovenija (7. 9. - 23. 10. 2015.)
 • Radionica u sklopu EMC2016 kongresa u Lyonu, Francuska, HYPERSpy (26. 8. 2016.)
 • Mjerenja na sinkrotronu Elettra (BEAR linija, S. Nannarone), Basovizza, Italija (20. – 22. 9. 2016., 3. – 5. 10. 2016., 20. – 21. 1. 2017.)


ZNANSTVENA DJELATNOST
Tijekom doktorskog rada koristila sam koloidne suspenzije sa anizotropnim česticama (ne-magnetskim i magnetskim): Bavila sam se samo-uređenjem u koloidnim suspenzijama pod utjecajem vanjskih polja, sintezom aktivnih komponenti u mikrofluidici te hidrodinamičkoj sinhronizaciji samostalno oscilirajućih čestica.

Trenutno sam voditeljica Laboratorija za pretražnu elektronsku mikrskopiju - Fakultet za fiziku i Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, Sveučilište u Rijeci.

Glavna područja znanstvenoga rada:
Eksperimentalna fizika čvrstoga stanja i fizika površina: tehnike SEM (Scanning Electron Microscopy), SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry), XPS (X-ray Photoemission Spectroscopy), ALD (Atomic Layer Deposition), primjena sinkrotronskog zračenja u  površinskoj fizici.POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVOVA
CROSBI
Google Scholar
 
.