Ivna Kavre Piltaver


      
 
   doc. dr. sc. IVNA KAVRE PILTAVER
   docentica

   Curriculum vitae (.pdf)     

   Ured: O-118
   Telefon: 584 - 618
   E-mail: ivna.kavre@uniri.hr
  
   Portfelj: link
     Kolegiji (Odjel za fiziku):
 • Fizika 3
 • Fizički praktikum 4
 • Praktikum iz elektronike


KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE
 • Rođena sam 28. rujna 1986. u Rijeci. Živim u Kostreni.
 • 2017. -            Docent na Odjelu za fiziku, Sveučilište u Rijeci
 • 2015. - 2017. Viši asistent na Odjelu za fiziku, Sveučilište u Rijeci
 • 2010. - 2014. Doktor znanosti iz područja fizike ('Beyond hard-walled spherical                          colloids'), Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani,
                           Slovenija
 • 2008. - 2010. Magistar edukacije fizike i matematike ('Synchrotron radiation and its                          application in the investigation of boric nitride'), Odjel za fiziku,
                           Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • 2005. - 2008. Prvostupnik fizike, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • 2001. - 2005. Srednja talijanska gimnazija, opći smjer, Rijeka
 • 1993. - 2001. Osnovna talijanska škola Gelsi, RijekaRADNO ISKUSTVO
 • 2017. -              Docent na Odjelu za fiziku, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • 2015. - 2017.  Viši asistent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • 2014. - 2015.  Asistent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • 2010. - 2013.  Mladi istraživač u Laboratoriju za mehko snov, Fakulteta za matematiko in fiziko,                                 Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2009. - 2010.  Predavala fiziku u osnovnoj talijanskoj školi Gelsi, Rijeka, HrvatskaZNANSTVENO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Konferencije i znanstveni skupovi:
 • 7. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah, Portorož, Slovenija (5. 11. 2010.)
 • COMPLOIDS Annual Meeting 2010, Heraklion, Grčka (15. - 17. 11. 2010.)
 • COMPLOIDS Annual Meeting 2011, Vienna, Austrija (15. 6. 2011.)
 • Mid-Term Rewiew 2011, Vienna, Austrija (16. - 17. 6. 2011.)
 • Liquid Matter Conference 2011, Vienna, Austrija (5. - 10. 9. 2011.)
 • 14. slovensko srečanje o uporabi fizike, Portorož, Slovenija (28. 10. 2011.)
 • COMPLOIDS Annual Meeting 2012, Edinburgh, Škotska (30. 5. – 3. 6. 2012.)
 • Physics of compplex colloids, Comploids conference – (poster) Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija (2013.)
 • COMPLOIDS Annual Meeting 2013, Ljubljana, Slovenija (15. 5. 2013.)
 • International Soft Matter Conference - (poster) Universita La Sapienza, Rim, Italija (15. - 22. 9. 2013)
 • COMPLOIDS Final Meeting 2013, Rim, Italija (17. 9. 2013.)
 • The 16th European Microscopy Congress, Lyon, Francuska (28. 8. 2016.-2. 9. 2016.)
 • 24 International Conference on Materials and Technology, Portorož, Slovenija, (28. - 30. 9. 2016.)
 • 24th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique Zadar, Hrvatska (18. - 19. 5. 2017.) – pozvano predavanje s naslovom  Controlling the grain size of polycrystalline TiO2 films grown by atomic layer deposition.


Seminari i usavršavanja:
 • Colloidal dispersion rheology, Heraklion, Grčka (18. - 24. 11. 2010.)
 • Glass forming systems, Edinburgh, Škotska (30. 5. - 3. 6. 2011.)
 • Confocal imaging and flow, Edinburgh, Škotska (30. 5. - 3. 6. 2011.)
 • Complex fluid flow in porous media, Vienna, Austrija (11. - 12. 9. 2011.)
 • Oral scientific presentations, Vienna, Austrija (13. - 14. 9. 2011.)
 • Observation techniques for complex fluids, Bordeaux, Francuska (5. - 9. 12. 2011.)
 • Microfluidics, Bordeaux, France (5. - 9. 12. 2011.)
 • English language, scientific writing, Edinburgh, Škotska (29. 5. 2012.)
 • Ljetna škola: COMPLOIDS Summer School, Physics of complex colloids, Varenna, Italija (3. – 13. 7. 2012.)
 • Data visualization, Ljubljana, Slovenija (14. 5. 2013.)
 • Mjerenja na NSSRC (National Synchrotron Radiation Reserach Center), Hsinchu, Tajwan (2010. i 2013.)
 • Stručno usavršavanje u sklopu SIZIF projekta - rad na pretražnom elektronskom mikroskopu (SEM) te priprema uzoraka, Ljubljana, Slovenija (7. 9. - 23. 10. 2015.)
 • Radionica u sklopu EMC2016 kongresa u Lyonu, Francuska, HYPERSpy (26. 8. 2016.)
 • Mjerenja na sinkrotronu Elettra (BEAR linija), Basovizza, Italija (2016.)PODRUČJE ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA
Tijekom doktorskog rada koristila sam koloidne suspenzije sa anizotropnim česticama (ne-magnetskim i magnetskim) u tri različita eksperimentalna bloka u kojima sam se bavila s nekim od 'otvorenih' pitanja u vezi:
 • Samo-uređenja u koloidnim suspenzijama pod utjecajem vanjskih polja
 • Sinteza aktivnih komponenti u mikrofluidici
 • Hidrodinamiča sinhronizacija samostalno oscilirajućih čestica

Trenutno radim u Centru za mikro i nano znanosti i tehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Laboratorij za fiziku površina i materijala). Korištene metode i instrumenti: X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Scanning Electron Microscope (SEM), Atomic Layer Deposition (ALD) te Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS).
POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVOVA
CROSBI
Google Scholar

 
.