Mila Musulin

   Mila Musulin
   tehnička suradnica

    

   Ured O-164, int. tel. 584 784
   E-mail: mila.musulin@uniri.hr
   E-mail: mila.musulin@medri.uniri.hr

   
     
Obrazovanje

Elektrotehničar slabe struje - Elkektrotehnička škola u Zadru 1976.
 
Radno iskustvo

2015 -             Tehnički suradnik, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rieci
2001 - 2015  - Tehnički suradnik, Medicinski fakultet u Rijeci
1994 - 2001  -  Laborant, Medicinski fakultet u Rijeci 
1987 - 1994  - Tehnički suradnik u nastavi, Medicinski fakultet u Rijeci
 
.