HRZZ projekt - ASTRO-GAMMA

Astronomija gama-zraka visokih energija u doba višečestičnih opažanja

Šifra projekta: IP-2022-10-4595 

Datum početka projekta: 18. 12. 2023. 

Datum završetka projekta: 17. 12. 2027. 

Poveznica CRORIS: https://www.croris.hr/projekti/projekt/9595 

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Marina Manganaro

Suradnici s Fakulteta za fiziku:
Prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester
Asistent Filip Reščić
Doc. dr. sc. Saša Mićanović 
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić

Vanjski suradnici: 
Izv. prof. dr. sc. Ana Babić (FER Zagreb)
Izv. prof. dr. sc. Željka Bošnjak (FER Zagreb)
Doc. dr. sc. Dario Hrupec (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku)
Asistent Jasmina Isaković (Uni CIPRUS, Frankfurt, Nijemačka)
Izv. prof. dr. sc. Michele Doro (Sveučilište u Padovi, Italija)
Prof. dr. sc. Nikola Godinović (FESB Split)
Asistent Mario Pecimotika (IRB Zagreb)
Asistent Jelena Strišković (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku)
Asistent Toni Šarić (FESB Split)


Sažetak projekta:
Nedavno otkriće neutrina emitiranih iz blazara, aktivne galaktičke jezgre za koju znamo da emitira fotone u cijelom elektromagnetskom spektru do najviših energija, jedan je od ključnih događaja koji potvrđuje početak višeglasničke ere u astrofizici. Važan dio te slike je gama-astronomija, područje koja istražuje fotone na najvišim energijama, proizvedene u najnasilnijim procesima u svemiru. S našim prijedlogom želimo ne samo konsolidirati istraživanja gama-astronomije koja se provode u međunarodnoj suradnji kao što su MAGIC (Major Atmospheric Gamma-ray Cherenkov telescopes) i CTA (Cherenkov Telescope Array), već i proširiti hrvatski doprinos ovom području prema teorijskoj interpretaciji rezultata u kontekstu višeglasničke astronomije. To znači da će, uz potvrđeno iskustvo koje proizlazi iz dugogodišnjih znanstvenih rezultata u grani gama-astronomije, naša grupa također raditi na teorijskoj interpretaciji i modeliranju rezultata u širokopojasnom prikazu te na istraživanju učinaka kvantne gravitacije, kao što je narušenje Lorentzove invarijantnosti (LIV). Ovo širenje vidika je pravodobno jer je razumijevanje teorijskih modela ključ za otkrivanje procesa emisije različitih izvangalaktičkih i galaktičkih izvora, uključujući i one najnovije otkrivene na najvišim energijama, nazvane PeVatroni. Kako bismo istražili ta nova energijska područja, radit ćemo na razvoju novog Čerenkovljevog detektora za novu stratešku suradnju sa SWGO (Southern-Wide Gamma-Ray Observatory).         
 
.