Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Seminar

"The Golden era of GeV Astrophysics"

Dott. Francesco Longo
Dipartimento di Fisica,
Universita' degli Studi di Trieste Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(National Institute of Nuclear Physics), sezione di Trieste

Srijeda, 04. prosinac 2013. u 13:00h
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-153Sažetak:
The contemporaneous observations of the high energy sky (>100 MeV) provided by the AGILE and the Fermi satellites, launched in 2007 and 2008 respectively, are providing the unique opportunity to study the variable gamma ray sky with unprecedented coverage and sensitivity. In this seminar the main results in the Galactic and the Extragalactic sky by these two missions will be presented and discussed.

What's the Point of Blame? A Paradigm Based Explanation

Prof.Miranda Fricker
Department of Philosophy
University of Sheffield,UK

Utorak, 19. studeni 2013. u 12:30h
Filozofski fakultet
Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu)
Predavaona 401, IV. kat


Sažetak:
When we hope to explain and perhaps vindicate a practice that is internally diverse, philosophy faces a methodological challenge. Such subject matters are very likely to have explanatorily basic features that are however not quite necessary conditions. This prompts a move away from analysis to some other kind of philosophical explanation. This paper proposes a *paradigm based explanation* of one such subject matter: blame. First, a paradigm form of blame is identified — ‘Communicative Blame’ — where this is understood as a candidate for an explanatorily basic form of blame. Second, its point and purpose in our lives is investigated and found to reside in its power to increase the alignment of the blamer and the wrongdoer’s moral perspectives. Third, the hypothesis that Communicative Blame is an explanato rily basic form of blame is then tested out by seeing how far other kinds of blame can reasonably be understood as derivative, especially in respect of blame’s point and purpose. Finally, a novel worry about blame is raised.

Miranda Fricker
Miranda Fricker bavi se etikom, epistemologijom, socijalnom filozofijom i feminističkom filozofijom. Od 1995 do 2012 predavala je na Birkbeck Sveučilištu u Londonu, a trenutno predaje na Sveučilištu Sheffield.Obnašala je više akademskih funkcija (koordinatorica za diplomske studije, pročelništvo, mjesto prodekana) kao i funkcija u raznim upravnim i izvršnim odborima Sveučilišta Birkbeck i Sheffield. Članica je uredništva vodećih filozofskih časopisa ( Episteme, International Journal for the Study of Skepticism, Hypatia, International Journal of Philosophical Studies, The Philosopher’s Magazine ) i recenzentica je za više od dvadeset filozofskih časopisa. Objavila je jednu samostalnu knjigu ( Epistemic Injustice: Po wer and the Ethics of Knowing (OUP, 2007) i dvije u koautorstvu: Reading Ethics: selected texts with interactive commentary, u koautorstvu sa S.Guttenplanom, (Wiley - Blackwell, 2009) i The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy , u koautorstu sa J. Hornsby (CUP, 2000) , preko dvadeset izvornih znanstvenih radova, dvadesetak stručnih radova i desetak prikaza. Često sudjeluje u javnim nastupima i okruglim stolovima koji teže promicanju filozofije ili se bave aktualnim temama feminističke i socijalne filozofije. Sudjelovala je na preko šezdeset znanstvenih konferencija. Njeno područje istraživanja uključuje spoj epistemologije i etike, posebno pitanje epistemoloških i etičkih aspekata svjedočanstva i pitanje grupnog svjedočanstva. Trenutno je predsjednice Mind Association udruge.

"Prašina dvojnih simbiotskih zvjezdanih sustava"


dr. sc. Tomislav Jurkić
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku


Četvrtak, 07. studeni 2013. u 18:30h
Sveučilišni odjel
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-029Sažetak:
Prašina u svemiru je kroz povijest astronomije uglavnom predstavljala prepreku opažanjima u tada jedino dostupnom optičkom dijelu spektra. Tek razvojem infracrvenih detektora i teleskopa u posljednjih 30-ak godina omogućen je dublji uvid u ovu važnu i fascinantnu komponentu svemira. Iako prašina obuhvaća samo 0.1% barionske mase galaksije, ona je odgovorna za više od 30% zračenja u galaksiji. Cirkumstelarna prašina dominira infracrvenim dijelom spektra, a određivanje njezinih svojstava ključno je za razumijevanje evolucije zvijezda i međudjelovanja okoline s njenom atmosferom. Razumijevanje ranih faza nastanka zvijezde, protoplanetarnih diskova i protoplaneta, kao i završnih faza zvjezdana evolucije kada su prisutni snažni zvjezdani vjetrovi i kondenzacija prašine, nije moguće bez istraživanja ove važne komponente svemira.
Dvojni simbiotski zvjezdani sustavi predstavljaju rijetku, ali značajnu fazu u razvoju dvojnih sustava. Ukoliko jednu komponentu takvog sustava čini Mira (div), opaža se u IR spektru prisustvo značajnih količina cirkumstelarne prašine i pojava intervala zamračenja. Određivanje svojstava cirkumstelarne prašine i njenog međudjelovanja s hladnom Mirom i vrućom komponentom ključno je za razumijevanje ovih sustava, njihovog razvoja, interakcije komponenti, utjecaja zvjezdanih vjetrova i mehanizma prijenosa mase. Prijenos mase s Mire (div) na kompaktnog bijelog patuljka određuje sudbinu ovakvih sustava u završnoj evolucijskoj fazi i može dovesti do pojave supernove.
U našem istraživanju određena su svojstva cirkumstelarne prašine u različitim intervalima zamračenja i fazama evolucije cirkumstelarne okoline nakon erupcije nove, s posebnim naglaskom na najbolje opažane simbiotske Mire, HM Sge i RR Tel. Uz pomoć numeričkog koda DUSTY riješen je prijenos zračenja s komponente Mire kroz cirkumstelarnu prašinu, te su dobiveni spektri uspoređeni s opažanjima u bliskom i srednjem infracrvenom području. Ovim postupkom određena su svojstva cirkumstelarne prašine i njihove promjene u vremenu kao i promjene u različitim evolucijskim fazama nakon erupcije nove, a koje uključuju gustoću, optičku dubinu i sastav prašine, veličinu zrna, sublimacijsku temperaturu i brzinu prijenosa mase između komponenata. Analizirane su pulzacije Mire u intervalima sa i bez zamračenja. Povećanje optičke dubine prašine i brzine gubitka mase u periodima zamračenja objašnjena su kondenzacijom novih značajnih količina prašine oko sublimacijske udaljenosti.

„Order structures for Topological Data Analysis“


Joao Pita Costa
Institut „Jožef Stefan“ , Ljubljana


Četvrtak, 24. listopad 2013. u 18:30h
Sveučilišni odjel
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-029Sažetak:
In the past 20 years Topological Data Analysis has been a vibrant area of research a lot due to the developments in applied and computational algebraic topology. Essentially it applies the qualitative methods of topology to problems of machine learning, data mining or computer vision. Under this topic, persistent homology is an area of mathematics interested in identifying a global structure by inferring high-dimensional structure from low-dimensional representations and studying properties of a often continuous space by the analysis of a discrete sample of it, assembling discrete points into global structure.  Lattices are omnipotent in the everyday life of a working mathematician being distributive lattices some of the most important varieties of these algebras. A recent approach to the study of persistent homology using techniques of lattice theory is presented in this talk where we will also look at several algorithmic applications that imply the impact of these strategies. 
 
Joao Pita Costais a researcher in Mathematics at the Artificial Intelligence Lab at the Institute Jozef Štefan in Ljubljana, working at the FP7 EU project Toposys, developing a general framework for Computational Topology using techniques of Universal Algebra, Category Theory and Mathematical Logic. Joao has participated in several major international conferences workshops and meetings in Algebra and Applied Topology, and published in journals of reference as the Semigroup Forum, Algebra Universalis or Demonstratio Mathematica. He graduated in Mathematics (Lisbon 2005), did his Master studies in Algebra and Logic (Lisbon 2007) and his Ph.D. in Universal Algebra and Semigroup Theory under the topic of noncommutative lattices (Ljubljana 2012). He has also worked at the Mathematics Faculty and the Computer Science Faculty of the University of Ljubljana (Ljubljana 2012), at the Gulbenkian Science Institute (Lisbon 2006-07), and at the Teachers Training Center APM (Lisbon 2005). For more info please visit www.joaopitacosta.info.

"Učeničke i studentske strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike"


Nataša Erceg
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku


Srijeda, 08. svibnja 2013. u 12h
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-153Sažetak:
S dugoročnim ciljem razumijevanja načina na koji učenici i studenti shvaćaju i koriste pojmove iz fizike te pronalaženja metoda za što učinkovitije poučavanje, po prvi puta su opsežnije istraživane učeničke i studentske strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike. To su problemi koji se odlikuju,  primjerice, nedosljednim, nebitnim ili nepotpunim podacima te nerealnim ili višestrukim rješenjima, čime se potiču značajke znanstvenog procesa kao što su planiranje i analiza. Istraživanjem je obuhvaćeno 303 srednjoškolca i 55 studenata te 48 nastavnika fizike Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja pokazali su da standardna nastava u dovoljnoj mjeri ne razvija sposobnost kritičnog razmišljanja potrebnu za rješavanje netradicionalnih problema, uz niz specifičnih poteškoća prilikom povezivanja pojedinih reprezentacija s odgovarajućim fizikalnim konceptima, pri čemu praktična i konceptualna znanja nisu u znatnoj mjeri povezana sa stupnjem obrazovanja i tradicionalnim kurikulumom. Nastavnici u pravilu precjenjuju učeničko razumijevanje koncepata dok analiza udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava pokazuje prevladavajuću zastupljenost tradicionalnih problema.