Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Seminar

„Order structures for Topological Data Analysis“


Joao Pita Costa
Institut „Jožef Stefan“ , Ljubljana


Četvrtak, 24. listopad 2013. u 18:30h
Sveučilišni odjel
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-029Sažetak:
In the past 20 years Topological Data Analysis has been a vibrant area of research a lot due to the developments in applied and computational algebraic topology. Essentially it applies the qualitative methods of topology to problems of machine learning, data mining or computer vision. Under this topic, persistent homology is an area of mathematics interested in identifying a global structure by inferring high-dimensional structure from low-dimensional representations and studying properties of a often continuous space by the analysis of a discrete sample of it, assembling discrete points into global structure.  Lattices are omnipotent in the everyday life of a working mathematician being distributive lattices some of the most important varieties of these algebras. A recent approach to the study of persistent homology using techniques of lattice theory is presented in this talk where we will also look at several algorithmic applications that imply the impact of these strategies. 
 
Joao Pita Costais a researcher in Mathematics at the Artificial Intelligence Lab at the Institute Jozef Štefan in Ljubljana, working at the FP7 EU project Toposys, developing a general framework for Computational Topology using techniques of Universal Algebra, Category Theory and Mathematical Logic. Joao has participated in several major international conferences workshops and meetings in Algebra and Applied Topology, and published in journals of reference as the Semigroup Forum, Algebra Universalis or Demonstratio Mathematica. He graduated in Mathematics (Lisbon 2005), did his Master studies in Algebra and Logic (Lisbon 2007) and his Ph.D. in Universal Algebra and Semigroup Theory under the topic of noncommutative lattices (Ljubljana 2012). He has also worked at the Mathematics Faculty and the Computer Science Faculty of the University of Ljubljana (Ljubljana 2012), at the Gulbenkian Science Institute (Lisbon 2006-07), and at the Teachers Training Center APM (Lisbon 2005). For more info please visit www.joaopitacosta.info.

"Učeničke i studentske strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike"


Nataša Erceg
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku


Srijeda, 08. svibnja 2013. u 12h
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-153Sažetak:
S dugoročnim ciljem razumijevanja načina na koji učenici i studenti shvaćaju i koriste pojmove iz fizike te pronalaženja metoda za što učinkovitije poučavanje, po prvi puta su opsežnije istraživane učeničke i studentske strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike. To su problemi koji se odlikuju,  primjerice, nedosljednim, nebitnim ili nepotpunim podacima te nerealnim ili višestrukim rješenjima, čime se potiču značajke znanstvenog procesa kao što su planiranje i analiza. Istraživanjem je obuhvaćeno 303 srednjoškolca i 55 studenata te 48 nastavnika fizike Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja pokazali su da standardna nastava u dovoljnoj mjeri ne razvija sposobnost kritičnog razmišljanja potrebnu za rješavanje netradicionalnih problema, uz niz specifičnih poteškoća prilikom povezivanja pojedinih reprezentacija s odgovarajućim fizikalnim konceptima, pri čemu praktična i konceptualna znanja nisu u znatnoj mjeri povezana sa stupnjem obrazovanja i tradicionalnim kurikulumom. Nastavnici u pravilu precjenjuju učeničko razumijevanje koncepata dok analiza udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava pokazuje prevladavajuću zastupljenost tradicionalnih problema.

"Utvrđivanje ravnotežnih uvjeta taloženja karbonata u postojinskoj jami s mogućom primjenom u paleoklimatologiji"

ODGOĐENO!

Magda Mandić
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku


Srijeda, 15. svibnja 2013. u 12h
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-153Sažetak:
Sadržaj stabilnih izotopa ugljika i kisika, 13C i 18O, u sekundarno taloženim karbonatima (sigama) u špiljama krškog područja može dati važne informacije o paleoklimatskim uvjetima na tom području ako su sige nastale u uvjetima izotopne ravnoteže, tj, ako je izotopni sastav siga ovisan samo o temperaturi taloženja. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti područja unutar Jame s ravnotežnim izotopnim uvjetima stvaranja siga na kojima bi se mogla provoditi buduća paleoklimatska istraživanja primjenom izotopnih tehnika. Pratili su se okolišni uvjeti (temperatura, koncentracija CO2), kemijski sastav prokapne vode, te izotopni sastav vode, CO2 i taloženih karbonata na devet lokacija tijekom jedne godine. Iz izmjerenih podataka računati su frakcionacijski faktori koji su zatim uspoređivani s ravnotežnim vrijednostima. Iako okolišni i kemijski parametri upućuju na postojanje preduvjeta za taloženje karbonata u izotopnoj ravnoteži, pogotovo na unutarnjim lokacijama,izotopni sastav karbonata, d13C i d18O, ukazuje na odstupanja na većini lokacija.

"LOFAR - najveći radioteleskop na svijetu u lovu na kozmološko zračenje staro 11.5 milijardi godina"


Vibor Jelić
Netherlands institute for radio astronomy


Srijeda, 3. travnja 2013. u 14h
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-027Sažetak:
LOFAR (eng. the Low Frequency Array) je trenutno najveći radioteleskop na svijetu. Osmišljen je i izgrađen u Nizozemskoj, a njegove antene raspoređene su po većem dijelu Europe. Napredna tehnologija LOFAR-a otvorit će potpuno novi pogled na Svemir. Astronomi će pomoću LOFAR-a detektirati kozmološko zračenje staro 11.5 milijardi godina i istražiti nastanak prvih "zvijezda" u Svemiru. Na temelju navedenih promatranja, astronomi će upotpuniti sliku nastanka razvoja Svemira u kompleksnu strukturu u kojoj danas živimo. Tijekom predavanja ćete saznat: kako je močvarno područje u Nizozemskoj postalo dio najvećeg radioteleskopa na svijetu, na koji način će astronomi istražiti prve "zvijezde" u Svemiru, i kako znanstveni projekti mogu kroz multidisciplinarnost imati veliku društveno-korisnu primjenu.

"The Interstellar Medium as seen by Planck and Herschel"


Jean-Philippe Bernard
IRAP ,Toulouse, France


Srijeda, 6. ožujka 2013. u 12h
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-153Abstract:
The interstellar medium plays a central role in the evolution of galaxies, as it serves as the fuel for star formation. Its structure and composition also informs us about the past history of star formation. Its observation has made tremendous progress over the past 30 years, thanks to airborne,ground-based and satellite observations.Most recently, the advent of the Herschel Space Observatory and of the Planck satellite has fully opened the FIR-mm observation window where the interstellar medium can be best studied.I will review some of the recent results related to the physics of dust and gas in our galaxy and nearby galaxies.These results have shown that dust emission can be used to accurately probe the whole molecular gas from which stars form, which remained difficult using more conventional molecular tracers. They also indicated that dust emission is more complex than previously anticipated, showing variations with environment. The possible reasons for that, such as the presence of spinning small dust particles, the mechanical structure of dust grains or the aggregation of dust particles will be discussed. I will also discuss the future prospect of using polarization measurements to further constrain the nature of dust and the geometry of the magnetic field, which is likely to play a central role for star formation.These themes are important to our understanding of the interstellar medium in galaxies, but also to the efficient removal of galactic foreground emission for future cosmology observations of the Cosmic Microwave Background.