Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Seminar

"Utvrđivanje ravnotežnih uvjeta taloženja karbonata u postojinskoj jami s mogućom primjenom u paleoklimatologiji"

ODGOĐENO!

Magda Mandić
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku


Srijeda, 15. svibnja 2013. u 12h
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-153Sažetak:
Sadržaj stabilnih izotopa ugljika i kisika, 13C i 18O, u sekundarno taloženim karbonatima (sigama) u špiljama krškog područja može dati važne informacije o paleoklimatskim uvjetima na tom području ako su sige nastale u uvjetima izotopne ravnoteže, tj, ako je izotopni sastav siga ovisan samo o temperaturi taloženja. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti područja unutar Jame s ravnotežnim izotopnim uvjetima stvaranja siga na kojima bi se mogla provoditi buduća paleoklimatska istraživanja primjenom izotopnih tehnika. Pratili su se okolišni uvjeti (temperatura, koncentracija CO2), kemijski sastav prokapne vode, te izotopni sastav vode, CO2 i taloženih karbonata na devet lokacija tijekom jedne godine. Iz izmjerenih podataka računati su frakcionacijski faktori koji su zatim uspoređivani s ravnotežnim vrijednostima. Iako okolišni i kemijski parametri upućuju na postojanje preduvjeta za taloženje karbonata u izotopnoj ravnoteži, pogotovo na unutarnjim lokacijama,izotopni sastav karbonata, d13C i d18O, ukazuje na odstupanja na većini lokacija.

"LOFAR - najveći radioteleskop na svijetu u lovu na kozmološko zračenje staro 11.5 milijardi godina"


Vibor Jelić
Netherlands institute for radio astronomy


Srijeda, 3. travnja 2013. u 14h
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-027Sažetak:
LOFAR (eng. the Low Frequency Array) je trenutno najveći radioteleskop na svijetu. Osmišljen je i izgrađen u Nizozemskoj, a njegove antene raspoređene su po većem dijelu Europe. Napredna tehnologija LOFAR-a otvorit će potpuno novi pogled na Svemir. Astronomi će pomoću LOFAR-a detektirati kozmološko zračenje staro 11.5 milijardi godina i istražiti nastanak prvih "zvijezda" u Svemiru. Na temelju navedenih promatranja, astronomi će upotpuniti sliku nastanka razvoja Svemira u kompleksnu strukturu u kojoj danas živimo. Tijekom predavanja ćete saznat: kako je močvarno područje u Nizozemskoj postalo dio najvećeg radioteleskopa na svijetu, na koji način će astronomi istražiti prve "zvijezde" u Svemiru, i kako znanstveni projekti mogu kroz multidisciplinarnost imati veliku društveno-korisnu primjenu.

"The Interstellar Medium as seen by Planck and Herschel"


Jean-Philippe Bernard
IRAP ,Toulouse, France


Srijeda, 6. ožujka 2013. u 12h
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2 (Kampus na Trsatu)
Predavaona O-153Abstract:
The interstellar medium plays a central role in the evolution of galaxies, as it serves as the fuel for star formation. Its structure and composition also informs us about the past history of star formation. Its observation has made tremendous progress over the past 30 years, thanks to airborne,ground-based and satellite observations.Most recently, the advent of the Herschel Space Observatory and of the Planck satellite has fully opened the FIR-mm observation window where the interstellar medium can be best studied.I will review some of the recent results related to the physics of dust and gas in our galaxy and nearby galaxies.These results have shown that dust emission can be used to accurately probe the whole molecular gas from which stars form, which remained difficult using more conventional molecular tracers. They also indicated that dust emission is more complex than previously anticipated, showing variations with environment. The possible reasons for that, such as the presence of spinning small dust particles, the mechanical structure of dust grains or the aggregation of dust particles will be discussed. I will also discuss the future prospect of using polarization measurements to further constrain the nature of dust and the geometry of the magnetic field, which is likely to play a central role for star formation.These themes are important to our understanding of the interstellar medium in galaxies, but also to the efficient removal of galactic foreground emission for future cosmology observations of the Cosmic Microwave Background.

Nadolazeći seminari

Darko Mekterović: 27.5.2015, 12h

“Analiza kemijskog stanja 3d elemenata u spojevima primjenom visokorazlučive rendgenske spektroskopije”


Luka Mandić
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku

Srijeda, 23. studeni 2011. u 12:30 sati
Soba 307 (3. kat)
Omladinska 14, Rijeka
Ulaz slobodan

Visokorazlučiva spektroskopija rentgenskog zračenja induciranog protonima (PIXE) energije 2 i 3 MeV primjenjena je za kemijsku karakterizaciju izabranih 3d elemenata (Ti, V, Cr) u različitim spojevima. U izmjerenim Kfi spektrima uočeni su kemijski učinci i identificirani su njihovi kvantitativni pokazatelji: relativne energije i intenziteti linija Kfi2;5 i Kfi′′ koje posjeduju molekulski karakter. Mjerenje i modeliranje spektara izvedeno je sistematskim pristupom, kako bi se prevazišle diskrepancije u postojećim publiciranim podacima, temeljenim na različitim tehnikama (pobude ionima i fotonima) i spektralnim modelima. Predložen je novi model za određivanje utjecaja apsorpcije pobuđenog rentgenskog zračenja unutar same mete. Model uzima u obzir finu strukturu apsorpcijskog koeficijenta oko K.