Robert Peter

doc. dr. sc. Robert Peter
docent

Curriculum vitae (.pdf)
Javni portfelj

Ured O-112
Tel. (051) 584 621
E-mail: rpeter@phy.uniri.hr
 
Kolegiji
Moderna fizika 1
Fizika čvrstog stanja 2
Fizički praktikum 4
Obrada eksperimentalnih podataka u fiziciKRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE
Datum i mjesto rođenja : 10.05.1984., Rijeka
Srednja škola : Elektrotehnička škola, Rijeka, smjer : tehničar za računarstvo (1998.-2002.)
Diplama/Fakultet : Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, smjer : profesor matematike i fizike (2002.-2008.)
Doktorat: Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu,  polje: fizika, grana: fizika kondenzirane materije (2009.-2016.)

ZNANSTVENA  DJELATNOST
Laboratorij za fiziku površina i materijala - Odjel za fizik i Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije, Sveučilište u Rijeci.
Područje znanstvenog rada : eksperimentalna fizika čvrstog stanja .

RADNO ISKUSTVO
2008. -  2014.   -  asistent (Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci)
2015. -  2016.   - poslijedoktorand (Centar za miro- i nanoznanosti i tehnologije, Sveučilište u Rijeci)
2016. -              - docent (Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci)


POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA
CROSBI
Google scholar
 
.