Marija Musulin


 
   Marija Musulin
   laborantica

   

   Ured: O-164
   Telefon: 584 785
   E-mail: marija.musulin@uniri.hr

   
   
    

   
   

OBRAZOVANJE

 2014. Magistra sanitarnog inženjerstva (Medicinski fakultet u Rijeci)
 
2012. Prvostupnica sanitarnog inženjerstva (Medicinski fakultet u Rijeci)
 
 
2007. Klasična gimnazija Ivana Pavla II. ZadarRADNO ISKUSTVO

01.05.2023.- Fakultet za fiziku - laborantica

2015. - 2016. Stručno osposobljavanje za rad - pripravnički staž (Zavod za javno zdravstvo Zadar)
 
 
.