Marin Karuza

   prof. dr. sc. Marin Karuza
   redoviti profesor 

    

   Ured O-011, int. tel. 051584611
   E-mail: mkaruza@phy.uniri.hr
   Osobna web stranica:
     Kolegiji:
    - Napredna elektrodinamika
    - Praktikum strukture tvari
    - Eksperimentalne metode u fizici
 


KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE (.pdf)

- javni profil Uniri


IZABRANI ZNANSTVENI RADOVI / KNJIGE

- Google Scholar


PODRUČJE ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA

- optika
- nelinearna i kvantna optika
- astročestična fizika
- precizna mjerenja u fizici

POVEZNICE

- CERN Bulletin
- CERN Newsletter
- CERN Courier

- Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore
- Fermilab Collaboration
- CNN Muon g-2
- Livescience Muon g-2


 
.