Sveučilište u Rijeci spremno je dočekalo transformaciju nastave u online okruženje

Trenutak nastupa pandemijske COVID-19 situacije i obveze brze transformacije nastave u online okruženje Sveučilište u Rijeci je dočekalo spremno, koristeći svoju 15 godina dugu tradiciju primjene digitalnih alata u nastavnom procesu.

IZ MEDIJA

 
.