Kontakt


Adresa
     Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku
     Radmile Matejčić 2, Rijeka 51000
 
Telefon
     +385 51 584 600
 
Telefax:
     +385 51 584 649
 
E-mail
     fizika@phy.uniri.hr
 
WWW
     http://www.phy.uniri.hr
 
Dekanica
     prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
     Telefon: 051/584 608, 091/4800241
     E-mail: jurdana@phy.uniri.hr
 
Prodekanica
     izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac
     Telefon: 051/584 607, 091/4800242
     E-mail: ijelov@phy.uniri.hr
 
Voditeljica Ureda dekana
     Katarina Benac Kružić
     Telefon: 051/584 600, 091/4800243
     E-mail: katarina.benac@phy.uniri.hr
 
.