Povijest Fakulteta za fiziku

Početci obrazovanja nastavnika fizike u Rijeci sežu u 1960. godinu kada je na Višoj stručnoj pedagoškoj školi osnovan Odjel za prirodne znanosti, a godinu dana kasnije Odjel matematike i primijenjene fizike. Odjel je 1964. godine organizirao četverogodišnji studij Matematike i fizike, najstariji četverogodišnji nastavnički studij u Rijeci, velikom zaslugom fizičara prof. dr. sc. Branimira Markovića koji je u Rijeku došao s Instituta ''Ruđer Bošković''. Uz njega su kao prvi nastavnici fizike djelovali Branko Bek i Stjepan Holjević.Četverogodišnje obrazovanje nastavnika matematike i fizike nastavljeno je u Visokoj industrijsko-pedagoškoj školi, a od 1972. godine na Fakultetu industrijske pedagogije, kroz Katedre za matematiku i fiziku. Važno je napomenuti da je upravo Fakultet industrijske pedagogije, zajedno s Medicinskim, Strojarsko-brodograđevnim i Ekonomskim fakultetom, jedan od osnivača Sveučilišta u Rijeci 1973. godine.

Razvoju studija matematike i fizike značajno su doprinosili vanjski suradnici, među kojima su bili fizičari prof. dr. sc. Branko Eman, doc. dr. sc. Neda Stipčić-Šolić, prof. dr. sc. Franjo Šolić, prof. dr. sc. Ante Ljubičić. prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, prof. dr. sc. Vladivoj Valković, prof. dr. sc. Vladimir Ruždjak i prof. dr. sc. Vladis Vujnović. U razdoblju od 1972. do 1977. godine započelo je na Fakultetu industrijske pedagogije zapošljavanje većeg broja fizičara (Branka Milotić, Jasna Blažević, Graziela Klauzberger, Nada Orlić i Davor Juretić), što je omogućilo da se u ademskoj godini 1973./74. organizira studij na studijskim grupama Matematika s fizikom, Fizika s matematikom i Fizika s tehničkim obrazovanjem, koji su se realizirali kroz zajednički program u prve dvije godine, dok su se u trećoj godini studenti usmjeravali na matematiku ili fiziku.

Osnivanjem Pedagoškog fakulteta na Sveučilištu Rijeci 1977. godine, studij fizike se odvijao kroz Odsjek za fiziku obrazovanjem profesora matematike i fizike, matematike i informatike, te jedno vrijeme (od 1979. do 1988. godine) fizike i kemije. Na fakultetu se nastavilo sa zapošljavanjem fizičara i 1979. godine su zaposleni dr. sc. Zdravko Lenac i asistent Zoran Kaliman, a 1980. godine dr. sc. Dubravka Kotnik-Karuza, dok je na studijskom programu fizike i kemije radila mr. sc. Varja Crnić Zalokar (uz niz vanjskih suradnika). Kasnije su se na projektima iz fizike zaposlili znanstveni novaci Rajka Jurdana (1990. godine) i Velimir Labinac (1995. godine), a 1998. godine dr. sc. Goranka Bilalbegović. Spomenuti studijski programi nisu se mogli realizirati bez laboratorijskih i praktikumskih vježbi, pa su u Odsjeku za fiziku djelovali laboranti Sergio Paulinich, Marica Varga (Butinar), Mirjana Gajić (Turina) i Slavjana Jelovica, a od 1995. godine Ljubomir Špirić i Albert Butorac.

Nakon što je 1998. godine Pedagoški fakultet u Rijeci preimenovan u Filozofski fakultet, Odsjeci su započeli izvoditi obrazovne programe Matematika i fizika, Matematika i informatika, Fizika i politehnika te Fizika i informatika. Od akademske godine 2000./2001. na Odsjeku za fiziku djeluju Katedre za primijenjenu, eksperimentalnu i teorijsku fiziku, a djelatnici Odsjeka za fiziku su prof. dr. Zdravko Lenac, izv. prof. dr. Zvjezdana Roller-Lutz, izv. prof. dr. Nada Orlić, doc. dr. sc. Dubravka Kotnik-Karuza, doc. dr. sc. Goranka Bilalbegović, viši asistent dr. sc. Zoran Kaliman, viši predavač mr. sc. Branka Milotić, znanstveni novaci dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, Velimir Labinac i Mariza Sarta Deković, laboranti Mirjana Turina, Albert Butorac, Ljubomir Špirić, te tajnica Odsjeka Željka Kušić. U izvođenju nastave fizike sudjelovali su i vanjski suradnici mr. sc. Zalkida Hadžibegović, te zaposlenici Zavoda za fiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci dr. sc. Gordana Žauhar, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac, dr. sc. Slaven Jurković, dr. sc. Đeni Smilović Radojčić, mr. sc. Tatjana Pranjić-Petrović i mr. sc. Andrica Lekić.

Inicijativa za izdvajanjem Odsjeka za fiziku, Odsjeka za matematiku i Odsjeka za informatiku iz sastava Filozofskog fakulteta i njihovim organiziranjem u sveučilišne odjele javlja se 2003. godine, a nakon četiri godine, odlukom rektora akademika Daniela Rukavine od 17. prosinca 2007. godine, osnovani su sveučilišni Odjel za fiziku, Odjel za matematiku i Odjel za informatiku. U Odjel za fiziku su 1. travnja 2008. godine prešli prof. dr. sc. Zdravko Lenac (nakon završetka mandata prorektora Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Mladen Petravić, prof. dr. sc. Ivica Orlić, izv. prof. dr. sc. Dubravka Kotnik Karuza, izv. prof. dr. sc. Nada Orlić, doc. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (nakon završetku mandata prodekanice Filozofskog fakulteta), doc. dr. sc. Zoran Kaliman, doc. dr. sc. Predrag Dominis Prester, dr. sc. Dijana Dominis Prester, viši predavači mr. sc. Branka Milotić i Velimir Labinac, znanstveni novaci mr. sc. Mariza Sarta Deković, Ivana Jelovica Badovinac, Tomislav Jurkić i Zlatko Majlinger, te administratorica Željka Kušić, viši laborant Ljubomir Špirić, laborantica Mirjana Turina i stručna suradnica Carmen Kosić.

Time je započelo novo razdoblje visokoškolske nastavne i znanstveno-istraživačke djelatnosti iz područja fizike na Sveučilištu u Rijeci. Preddiplomski i diplomski studiji iz područja matematike i fizike postali su sveučilišni studiji Sveučilišta u Rijeci, koje izvode Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku i Zavod za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku. Sveučilišni odjeli preselili su se na Kampus Sveučilišta u Rijeci 2012. godine.

Obrazovna vertikala iz fizike zaokružena je osnivanjem Sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Fizika 2017. godine. Studij je osmišljen po ugledu na moderne europske doktorske studije usmjerene na znanstveno-istraživački doprinos pristupnika, a usmjeren je na područja razvijenog i međunarodno priznatog znanstveno-istraživačkog rada (fizika kondenzirane materije, fizika elementarnih čestica i astrofizika).

Godine 2022. Odjel za fiziku odlukom rektorice prof. dr. Snježane Prijić-Samaržija postaje Fakultet za fiziku.

Fakultet za fiziku aktivno sudjeluje u izvođenju nastave fizike na drugim fakultetima Sveučilišta u Rijeci, te organizira i izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja, poput Programa za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala, te Specijaliziranog program prirodoslovlja i matematike za učitelje razredne nastave.

Eksperimentalni laboratoriji u kojima znanstvenici Fakulteta i suradnici s drugih znanstvenih organizacija izvode znanstvena istraživanja opremljeni su vrhunskom istraživačkom opremom nabavljenom kroz EU fondove i nacionalne znanstveno-istraživačke projekte, koja je jedinstvena u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Uz bogatu međunarodnu suradnju i sudjelovanje u velikim međunarodnim kolaboracijama, znanstveno-istraživački rad Fakulteta za fiziku bilježi danas značajne iskorake, a brojem i kvalitetom publikacija u vrhunskim međunarodnim časopisima među vodećim je sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.


Proslava 60 godina od osnivanja četverogodišnjeg studija ”Matematika i fizika” u Rijeci uz sudjelovanje alumna iz više generacija, pa i iz prve generacije upisanih studenata, održana je 15. veljače 2024.Video: Upoznajte Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci


Video: Upoznajte Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 
.