Obrane završnih i diplomskih radova

Utjecaj toplinske obrade na korozijska svojstva čelika 42CrMo4


Student: Andrea Ćurković

Studij: Inženjerstvo i fizika materijala

Mentor: doc. dr. sc. Dario Iljkić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Influence of the heat treatmant on the corrosion properties of steel 42CrMo4

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza, predsjednik
- doc. dr. sc. Dario Iljkić, mentor
- doc. dr. sc. Aleš Omerzu, član

Datum i vrijeme: 23. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Razvoj i karakterizacija senzora za Casimirovu silu


Student: Dorotea Božičević

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Development and characterization of casimir force sensor 

Članovi Povjerenstva:
- professor emeritus Zdravko Lenac, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 20. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Strukturne promjene u filamentima poli (mliječne kiseline) izazvane ɣ-zračenjem


Student: Monica Vidotto

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu

Mentor: izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Structural changes in poly (lactic acid) filaments cused by ɣ-radiation

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, mentor
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, član

Datum i vrijeme: 17. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Radioaktivnost i teorija α - raspada


Student: Ivan Knapić

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Radiactivity and α – decay theory

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 11. rujna 2019. u 13:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

De Broglie-Bohmova interpretacija kvantne mehanike


Student: Doris Todorović

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: De Broglie-Bohm interpretation of quantum mechanics

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 11. rujna 2019. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Dikroični Fabry - Perotov rezonator


Student: Daria Jardas

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku:  Dichroic Fabry - Perot resonator

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Aleš Omerzu, predsjednik,
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, član,
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, član

Datum i vrijeme: 6. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Neuralne mreže u astrofizici


Student: Karlo Mrakovčić
 
Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester

Naziv završnog rada na engleskom jeziku:  Neural networks in astrophysics

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik,
- izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester, član,
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član
- Klaudija Lončarić, pred., zamjenski član

Datum i vrijeme: 2. rujna 2019. u 14:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Istraživanje međuzvjezdane materije pomoću radiovalova


Student: Maria Vukić
 
Studij: Diplomski studij Fizika

Mentor: dr. sc. Vibor Jelić
Komentor: dr. sc. Tomislav Jurkić, pred.

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Study of interstellar medium using radio waves 

Članovi Povjerenstva:
doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
dr. sc. Vibor Jelić, mentor
dr. sc. Tomislav Jurkić, pred., član

Datum i vrijeme: 18. srpnja 2019. u 14:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Fizički modeli financijskih tržišta


Student: Tomislav Kapov
 
Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: v. pred. Velimir Labinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Physical models of financial markets

Članovi Povjerenstva:
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik,
v. pred. Velimir Labinac, mentor
izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, član

Datum i vrijeme: 12. srpnja 2019. u 15:45 sati
 
Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Rezonatno raspršenje


Student: Angelo Zec

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: v. pred. Velimir Labinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku:  Resonant scattering

Članovi Povjerenstva:
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik,
v. pred. Velimir Labinac, mentor
izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, član

Datum i vrijeme: 12. srpnja 2019. u 15:00 sati

Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
 
.