Diplomski studiji

Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci organizira i izvodi pet diplomskih studija:

 
.