Raspored sati

 U slučaju preklapanja u rasporedu možete se obratiti laborantici Mirjani Turina (mturina@phy.uniri.hr).

Napomena: moguće su promjene u rasporedu sati. 


VAŽNO: Kalendar nastave se odnosi na kolegije u izvedbi Fakulteta za fiziku. Nastava i ispitni rokovi kolegija koje na studijskim programima Fakulteta za fiziku izvode nastavnici drugih sastavnica održavaju se prema kalendaru pojedinih sastavnica koji se mogu pronaći na mrežnim stranicama pojedine sastavnice. 
  •  


Posljednja izmjena: 21. 9. 2023. u 13:30 (Fizika 3. godina)

 RASPORED SATI - PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Zimski semestar ak. god. 2023./2024.
 SMJER  1. GODINA  2. GODINA  3. GODINA
 Zajednička godina  alt    
 Fizika   alt alt
 Informatika   alt alt
 Matematika   alt alt
 Znanost o okolišu   alt alt
 Posljednja izmjena: 24. 3. 2023. u 13:30 (1. godina)

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA 
Ljetni semestar ak. god. 2022./2023.
 
1. GODINA 2. GODINA

 


Posljednja izmjena: 24. 3. 2023. u 13:30 (1. godina)

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA 
Ljetni semestar ak. god. 2022./2023.
 
1. GODINA 2. GODINA
Objavljeno: 19. 9. 2023.

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA 
Zimski semestar ak. god. 2023./2024.
 
1. GODINA 2. GODINA
alt alt
Objavljeno: 19. 9. 2023.

RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Zimski semestar ak. god. 2023./2024.
 SMJER 1. GODINA 2. GODINA
 Astrofizika i fizika elementarnih čestica alt alt
 Fizika čvrstog stanja alt alt
 Fizika i znanost o okolišu alt alt 
.