Obrane završnih i diplomskih radova

Fizička i kemijska svojstva tankih filmova titanijevog dioksida i njihov utjecaj na fotokatalitičku aktivnost


Student: Sergej Ražnjević

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika čvrstog stanja

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Physical and chemical properties of titanium dioxide thin films and their influence on photocatalytic activity

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver, predsjednik
- doc. dr. sc. Robert Peter, mentor
- doc. dr. sc. Aleš Omerzu, član
- doc. dr. sc. Iva Šarić, zamjenski član

Datum i vrijeme: 12. ožujka 2020. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Kinestetički pokusi u nastavi fizike i astronomije


Student: Maša Blečić

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan

Komentor: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Kinesthetic experiments in physics and astronomy lessons

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, mentor
- doc. dr. sc. Andrea Švob, član

Datum i vrijeme: 6. veljače 2020. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Istraživanje korelacije između luminoziteta i spektralnog maksimuma u bljeskovima gama zračenja pomoću hijerarhijskog Bayesovog modela


Student: Ana Bacelj

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica

Mentor: izv. prof. dr. sc. Željka Marija Bošnjak

Komentor: dr. sc. Tomislav Jurkić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Study of Gamma-Ray Burst (GRB) spectral luminosity relation via a hierarchical Bayesian model

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Željka Marija Bošnjak, mentor
- dr. sc. Tomislav Jurkić, član

Datum i vrijeme: 3. prosinca 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Proučavanje spektralnog vrha na visokim energijama u ekstremnim objektima tipa BL Lac


Student: Marko Šegon

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica

Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Terzić

Komentor: doc. dr. sc. Marina Manganaro

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Study of the high energy spectral peak of extreme BL Lac objects

Članovi Povjerenstva:
- dr. sc. Tomislav Jurkić, predsjednik
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, mentor
- doc. dr. sc. Marina Manganaro, član

Datum i vrijeme: 28. studenoga 2019. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

XPS analiza tankih pločica bakra oksidiranih u otopini natrijevog hidroksida


Student: Monia Bašić

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Komentor: doc. dr. sc. Aleš Omerzu

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: XPS analysis of thim copper plates oxidized in sodium hydroxide solution

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednik
- doc. dr. sc. Robert Peter, mentor
- doc. dr. sc. Aleš Omerzu, član

Datum i vrijeme: 31. listopada 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Kreativno mišljenje u domeni ranog učenja istraživačkih principa za fenomene u fizici i drugim odabranim predmetima


Student: Veni Žitko

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika

Mentor: doc. dr. sc. Nataša Erceg

Komentor: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Creative thinking in the domain of early learning of scientific principles of physical phenomena and other selected subjects 

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Robert Peter, predsjednik
- doc. dr. sc. Nataša Erceg, mentor
- izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić, član
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, zamjenski član

Datum i vrijeme: 29. listopada 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-129

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Lebdeće čestice u radionicama za obradu metala


Student: Maja Kerošević

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu

Mentor: doc. dr. sc. Darko Mekterović

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Particulate matter in metal workshops 

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Diana Mance, predsjednik
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, mentor
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, član

Datum i vrijeme: 30. rujna 2019. u 10:30 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Antiatom i simetrije u fizici


Student: Lara Čalić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Antiatom and symmetries in physics

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor
- doc. dr. sc. Diana Mance, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 14:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Eksperiment “Crystal Ball” na Mainz Mikrotronu


Student: Ivan Bubić

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Saša Mićanović

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: "Crystal Ball" Experiment at Mainz Mikrotron

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, mentor
- Marija Čargonja, član
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, zamjenski član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 14:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Specijalna relativnost u klasičnoj elektrodinamici


Student: Ante Maras

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Special Relativity in Classical Electrodinamics

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman, mentor
- v. pred. Velimir Labinac, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 13:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
 
.