Obrane završnih i diplomskih radova

Karakterizacija defekata na nanorazini u 2D slojevitim materijalima


Student: Sherif Kamal 

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala

Mentor: dr. sc. Marko Kralj

Komentor: doc. dr. sc. Iva Šarić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Characterization of nanoscale defects in 2D layered materials

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednik
- dr. sc. Marko Kralj, mentor
- doc. dr. sc. Robert Peter, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Mössbauerov efekt


Student: Kristina Rončević

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: v. pred. Velimir Labinac

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Mössbauer effect 

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- v. pred. Velimir Labinac, mentor
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Trajektorije putovanja na Mars


Student: Luka Bartulović

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Trajectories of the Journey to Mars 

Članovi Povjerenstva:
- v. pred. Velimir Labinac, predsjednik
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, mentor
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član

Datum i vrijeme: 27. rujna 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Vatrozid kao rješenje paradoksa gubitka informacije


Student: Toni Kodžoman

Studij: Diplomski studij Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Firewalls as a Solution to The Information Paradox 

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Tomislav Terzić, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, član
- doc. dr. sc. Marina Manganaro, zamjenski član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2019. u 14:30 sati
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Teorije gravitacije beskonačnog reda u derivacijama


Student: Mateo Topalović

Studij: Diplomski studij Fizika

Mentor: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Infinite Derivative Gravity

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Darko Mekterović, predsjednik
- prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester, mentor
- doc. dr. sc. Marina Manganaro, član
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, zamjenski član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2019. u 10:30 sati
 
Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Tekući kristali i primjene


Student: Anita Crnov 

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Robert Peter

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Liquid crystals and applications

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, predsjednik
- doc. dr. sc. Robert Peter, mentor
- Klaudija Lončarić, pred., član

Datum i vrijeme: 26. rujna 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Chandrasekharova granica


Student: Doris Barčot

Studij: Preddiplomski studij Fizika

Mentor: dr. sc. Tomislav Jurkić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Chandrasekhar limit 

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, predsjednik
- dr. sc. Tomislav Jurkić, mentor
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, član
- doc. dr. sc. Saša Mićanović, zamjenski član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2019. u 14:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Meteori i fizika plazme


Student: Ema Topolnjak

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: dr. sc. Tomislav Jurkić

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Meteors and plasma physics 

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- dr. sc. Tomislav Jurkić, mentor
- Klaudija Lončarić, pred., član
- v. pred. Velimir Labinac, zamjenski član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2019. u 12:00 sati
 
Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Uređene strukture nanopora aluminijevog oksida: sinteza, karakterizacija i primjene


Student: Martina Kolovrat

Studij: Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu

Mentor: doc. dr. sc. Aleš Omerzu

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Ordered structures of aluminium oxide nanopores: synthesis, characterization and applications

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, predsjednik
- doc. dr. sc. Aleš Omerzu, mentor
- doc. dr. sc. Robert Peter, član

Datum i vrijeme: 24. rujna 2019. u 10:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Utjecaj toplinske obrade na korozijska svojstva čelika 42CrMo4


Student: Andrea Ćurković

Studij: Inženjerstvo i fizika materijala

Mentor: doc. dr. sc. Dario Iljkić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Influence of the heat treatmant on the corrosion properties of steel 42CrMo4

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza, predsjednik
- doc. dr. sc. Dario Iljkić, mentor
- doc. dr. sc. Aleš Omerzu, član

Datum i vrijeme: 23. rujna 2019. u 11:00 sati
 
Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka