Obrane završnih i diplomskih radova

Monte Carlo simulacija transporta čestica emitiranih prilikom raspada 123I: primjena u jednofotonskoj emisijskoj tomografiji


Studentica: Laura Nađ

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver

Komentor: Ivan Pribanić, mag. educ. phys. et math. 

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Monte Carlo simulation of particle transport emitted during 123I decay: application in single-photon emission tomography

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Diana Mance (predsjednica)
- izv. prof. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver (mentorica)
- Klaudija Lončarić, v. pred. (članica)

Datum i vrijeme: 26. srpnja 2024. u 9:00

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Dozimetrija snopova X-zraka visokih energija radiokromskim filmom


Studentica: Sara Sabljak

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica

Mentor: doc. dr. sc. Darko Mekterović

Komentorica: doc. dr. sc. Đeni Smilović Radojčić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Dosimetry of high energy X-rays using radiochromic film

Članovi Povjerenstva:
- prof. dr. sc. Gordana Žauhar (predsjednica)
- doc. dr. sc. Darko Mekterović (mentor)
- izv. prof. dr. sc. Diana Mance (članica)

Datum i vrijeme: 30. travnja 2024. u 12:00

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Modifikacija tankih filmova titanijevog dioksida narastanih depozicijom atomskih slojeva


Student: Antonio Borzatti

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Modification of titanium dioxide thin films grown by atomic layer deposition

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Robert Peter (predsjednik)
- izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković (mentorica)
- doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver (članica)

Datum i vrijeme: 21. prosinca 2023. u 9:30

Predavaonica: O-154

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Oksidacija metalnog titana istraživana spektroskopijom fotoelektrona rendgenskim zrakama (XPS)


Student: Petar Pupavac

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala

Mentor: izv. prof. dr. sc. Robert Peter

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Oxidation of metallic titanium investigated by x-ray photoemission spectroscopy (XPS)

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac (predsjednica) 
- izv. prof. dr. sc. Robert Peter (mentor)
- izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković (članica)

Datum i vrijeme: 8. prosinca 2023. u 13:00

Predavaonica: O-153

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Potraga za narušenjem Lorentzove simetrije koristeći gama-zrake iz Markariana 421


Student: Luka Blažević

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica

Mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Search for Lorentz invariance violation using gamma-rays from Markarian 421

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Saša Mićanović (predsjednik) 
- izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić (mentor)
- doc. dr. sc. Darko Mekterović (član)
- doc. dr. sc. Marina Manganaro (rezervna članica)

Datum i vrijeme: 24. studenoga 2023. u 9:00

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Utjecaj atmosfera ekstrasolarnih planeta na mogućnost života


Studentica: Elena Galović

Studij: Prijediplomski studij Fizika, smjer Znanost o okolišu

Mentorica: prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Influence of extrasolar planet atmospheres on possible life

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić (predsjednik)
- prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester (mentorica)
- dr. sc. natur. Mateo Paulišić (član)
- doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver (rezervna članica)

Datum i vrijeme: 15. studenoga 2023. u 12:00

Predavaonica: O-155

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Primjena Hazen metode u klasifikaciji mora za kupanje


Studentica: Zrinka Vrček

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu

Mentorica: doc. dr. sc. Diana Mance

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Application of the Hazen method in the classification of coastal bathing water

Članovi Povjerenstva:
- dr. sc. Marija Čargonja (predsjednica)
- doc. dr. sc. Diana Mance (mentorica)
- izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić (članica)

Datum i vrijeme: 17. studenoga 2023. u 10:00

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Elementna analiza lebdećih čestica u blizini rafinerije nafte


Studentica: Mattea Mačkić Jovanović

Studij: Diplomski studij Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu

Mentorica: dr. sc. Marija Čargonja

Naziv diplomskog rada na engleskom jeziku: Elemental analysis of particulate matter in the vicinity of an oil refinery

Članovi Povjerenstva:
- doc. dr. sc. Diana Mance (predsjednica)
- dr. sc. Marija Čargonja (mentorica)
- doc. dr. sc. Darko Mekterović (član) 

Datum i vrijeme: 8. studenoga 2023. u 9:00

Predavaonica: O-161

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Fizika protonske terapije


Studentica: Mihaela Kazda

Studij: Prijediplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: Klaudija Lončarić, pred.

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: The physics of proton therapy

Članovi Povjerenstva:
- izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac (predsjednica)
- Klaudija Lončarić, pred. (mentorica)
- doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan (članica) 
- Velimir Labinac, v. pred. (rezervni član)

Datum i vrijeme: 12. listopada 2023. u 13:00

Predavaonica: O-130

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Potraga za kompozitnosti kvarkova i leptona


Student: Lovre Marjanović

Studij: Prijediplomski studij Fizika, smjer Fizika

Mentor: doc. dr. sc. Darko Mekterović

Naziv završnog rada na engleskom jeziku: Search for quark and lepton compositness

Članovi Povjerenstva:
- dr. sc. natur. Mateo Paulišić (predsjednik)
- doc. dr. sc. Darko Mekterović (mentor)
- doc. dr. sc. Saša Mićanović (član) 
- izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić (rezervni član)

Datum i vrijeme: 9. listopada 2023. u 12:00

Predavaonica: O-152

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
 
.