Prijediplomski studij Fizika

Sveučilišni prijediplomski studij Fizika traje 3 godine ili 6 semestara pri čemu je student dužan skupiti najmanje 180 ECTS bodova. Nakon što položi sve ispite na studiju te obrani završni rad, student stječe akademski naziv PRVOSTUPNIK FIZIKE.

Na drugoj godini Prijediplomskog studija Fizika studenti odabiru jedan od pet smjerova: Matematika, Informatika, Filozofija, (istraživačka) Fizika i Znanost o okolišu. Prva godina studija sadrži jednake predmete za sve smjerove. Po završenim smjerovima Matematika, Informatika i Filozofija studenti mogu upisati jedan od nastavničkih diplomskih studija Fizika i matematika, Fizika i informatika te Fizika i filozofija, ali i diplomski studija Fizika. Studenti koji završe smjer Fizika ili smjer Znanost o okolišu mogu nastaviti školovanje na diplomskom studiju Fizika.

Nakon stjecanja diplome prvostupnika na prijediplomskom studiju Fizika, studentima svih smjerova otvorena je mogućnost upisa na diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala.

Nastavni plan s POPISOM kolegija po studijskim smjerovima
Opis studijskog programa i programi predmeta
 
Voditelj studija

Od studentica i studenata Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci očekuje se poštovanje općih normi etičnosti i profesionalnosti u domeni studentskih prava i obaveza sadržanih u Etičkom kodeksu studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci. Povrede studentskih obveza i neispunjavanja obveza te druga pitanja stegovne odgovornosti uređuje Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci.

Svaka upotreba tuđeg teksta ili drugog oblika autorskog djela, kao i upotreba ChatGPT ili bilo kojeg drugog alata čija se funkcionalnost temelji na tehnologiji umjetne inteligencije, bez jasnog i nedvosmislenog navođenja izvora, smatra se povredom tuđeg autorskog prava i načela akademske čestitosti te predstavlja tešku povredu studentskih obveza i za sobom povlači stegovnu odgovornost i stegovne mjere sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata.
 
.